Publicerad: 2020-01-16

Nya avgifter för vatten och avlopp 2020

Avgiften för vatten och avlopp höjs från och med 1 januari 2020 för VA-abonnenter i Falköpings kommun. Höjningen omfattar de fasta årsavgifterna samt den rörliga avgiften (vattenpriset).

Preliminär fakturering sker 3 ggr/år. En gång per år läser fastighetsägaren själv av sin vattenmätare för slutfaktura. Vattenförbrukningen bör regelbundet kontrolleras av fastighetsägaren varje månad.

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar det långsiktiga renoveringsarbetet av ledningsnätet.

VA-avgifter 2020

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift per år inklusive moms

2,5 kubikmeter/timme

3.250 kronor

6 kubikmeter/timme

11.376 kronor

10 kubikmeter/timme

26.021 kronor

15 kubikmeter/timme

58.542 kronor

25 kubikmeter/timme

130.098 kronorDricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inklusive moms

Dricksvatten

9,80 kronor per kubikmeter

Avlopp

14,70 kronor per kubikmeter

Totalt för vatten och avlopp

24,50 kronor per kubikmeterDagvatten

Avgift per år inklusive moms

Helt 100-tal kvadratmeter tomtyta

45,25 kronorLägenhet

Avgift per år inklusive moms

Avgifter per lägenhet för bostadsfastighet

347,40 kronor

med fler än två lägenheter


Viktig information

Dricksvattnet är ett livsmedel som är underkastat stränga kvalitetskrav och noggranna kontroller. Vårt dricksvatten uppfyller med god marginal Livsmedelsverkets krav.

Vattnet vi levererar är mjukt. Det betyder att tvätten blir ren även när du använder tvättmedel sparsamt. Du kan alltså påverka miljön positivt.

För att avloppsslammet ska kunna återgå i det naturliga krets-
loppet får det inte innehålla giftiga ämnen eller främmande föremål. Som abonnent har du ett stort ansvar för att avloppsvattnet inte tillförs skadliga ämnen. Vi måste tillsammans ta ansvar för att kretsloppet fungerar.

Kundtjänst

Kontakta oss om du har frågor kring ovanstående tjänster.

0515-88 52 70 (Måndag–torsdag kl. 7.30–16)
kundtjanst.va@falkoping.se