Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-10-20

Detaljplan Rektorn 1 m.fl. (Vindängens skola) är på samråd

Byggnadsnämnden har den 17 oktober 2017, § 127, beslutat om samråd
för detaljplan för fastigheten Rektorn 1 m.fl. (Vindängens skola).