Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-11-28

Detaljplan för Gamla Stan 2:26 (Kv. Megaliten m.fl.) antogs av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har den 27 november 2017, § 137, beslutat om antagande för detaljplan för Gamla Stan 2:26 (Kv. Megaliten m. fl).