Kontaktuppgifter till bygglovsenheten

Behöver du kontakta en bygglovsingenjör eller en byggnadsinspektör når du dem säkrast under nedanstående besöks- och telefontider. Du kan också boka en besökstid via e-post.

MåndagStängt
Tisdagkl. 10-12
Onsdagkl. 13-14.30
Torsdagkl. 10-12
Fredagkl. 10-12


Handläggare

Stefan Tiverman, bygglovsingenjör och samordnare för bygglovsenheten
0515-88 51 34
stefan.tiverman@falkoping.se

Arbetar främst med bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och tillsyn.

David Karlsson, bygglovsingenjör
0515-88 52 39
david.a.karlsson@falkoping.se

Arbetar främst med anmälan, bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, tillsyn och vindkraft.

Tony Pedersén, bygglovsingenjör
0515-88 52 18
tony.pedersen@falkoping.se

Arbetar främst med eldstäder, tillsyn, ovk, byggteknisk rådgivning och tekniskt samråd.

Pernilla Hallberg, byggnadsinspektör
0515-88 52 19
pernilla.hallberg@falkoping.se

Kristina Carlsson, bygglovsadministratör
0515-88 51 37
kristina.carlsson@falkoping.se

Arbetar främst med registrering av bygglov, ritningsarkiv och fakturering.

Amelie Sandström, kommunarkitekt
0515-88 51 61
amelie.sandstrom@falkoping.se

Arbetar främst med detaljplaner, fysisk planering, översiktsplan och gestaltning