Bredband och IT

Inom Falköpings kommun finns sedan flera år en väl utbyggd ADSL-lösning till de flesta områden. På några platser är dock kapaciteten mycket begränsad. I takt med ökade krav på bandbredd startas allt fler fiberföreningar på landsbygden för att i stället ansluta hushållen med bredbandsfiber.

Falköpings kommun har därför upphandlat ytterligare 13 avlämningspunkter. Tillsammans med leverantörens befintliga avlämningspunkter finns det över 30 platser där fiberföreningar kan ansluta sig:

Karta över Falköpings kommun

Nuvarande fiberföreningars områden:

Karta över Falköpings kommun och nuvarande fiberföreningar

Bra information för fiberföreningar

Information för fiberföreningar finns på bredbandsforums hemsida "Bredband i världsklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". Föreningarna kan också söka ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Då stödet inte gäller fastigheter i tätorterna är det viktigt att känna till tätortsgränserna. Nedan finns kartor som beskriver gränserna för kommunens alla tätorter.

FalköpingPDF
FlobyPDF
GudhemPDF
Kinnarp-SlutarpPDF
KättilstorpPDF
OdensbergPDF
StenstorpPDF
TorbjörntorpPDF
VartoftaPDF
ÅsarpPDF