Översvämning i källaren

Alla fastigheter kan drabbas av en översvämning och det är aldrig roligt när det händer. Hus som ligger lågt och har källare är mer utsatta för en översvämning. Risken för översvämning ökar när det är skyfall och snösmältning efter en lång vinter men kan även ske om det är stopp i avloppet eller om en vattenledning gått sönder.

Innan en översvämning

Man kan aldrig skydda sig helt mot en översvämning men du tjänar alltid på att minimera riskerna. Här har vi listat vad du bör tänka på:

 • Förvara inte fuktkänsligt och värdefullt material/föremål i källare eller andra utsatta utrymmen där du tror att det kan finnas risk för översvämning.
 • Kontrollera husets grund och insidan av källarväggarna samt golv efter fuktfläckar.
 • Följ väderleksrapporter kontinuerligt och observera om det ska bli kraftigt regn eller att vattendrag plötsligt stiger.
 • Kontrollera hur vattnet leds bort från taket och avrinningen från marken vid kraftigt regn. Vattnet ska inte rinna mot huset eller bli stående i gräsmattan och på ytor runt huset.
 • Är du på gång att köpa ett begagnat hus eller bygga nytt? Tänk på att ett hus som har ett högt läge är bättre än ett hus med lågt läge.
 • Om det är upprepade översvämningar i ditt område kan det bero på det kommunala VA-nätet. Rapportera in de synpunkter och brister du upptäcker till oss på VA kundtjänst. Utredning och eventull ombyggnad/renovering av ledningsnätet kan vara nödvändig.

Under en översvämning

När vattnet börjar strömma in försöka behålla lugnet men agera snabbt och med sunt förnuft. Börja med att analysera och utred vart vattnet strömmar in ifrån, följ sedan dessa råd:

Vattenledning

 • Bryt all elektrisk ström i dem drabbade rummen, se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Stäng ventiler på inkommande vattenledning.
 • Flytta och rädda det som räddas kan utan att riskera din egen säkerhet.
 • Efter översvämning får du själv ordna med länspumpning, uttorkning och rengöring.
 • Dokumentera skador, skriv ner hur vattnet kom in, vilka åtgärder du gör och fotografera översvämningen.

Spillvattenledning

 • Bryt all elektrisk ström i dem drabbade rummen, se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Stäng eller täta golvbrunnar för att förhindra att avloppsvattnet trycker upp. Ett tips är att placera något tugnt över golvbrunnarna.
 • Flytta och rädda det som räddas kan utan att riskera din egen säkerhet.
 • Undvik att gå runt och var alltid noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Efter översvämning får du själv ordna med länspumpning, uttorkning och rengöring.
 • Dokumentera skador, skriv ner hur vattnet kom in, vilka åtgärder du gör och fotografera översvämningen.

Efter en översvämning

När allt vatten är borta och inströmmande vattenkälla är åtgärdad ska du rapportera översvämningen till försäkringsbolaget som gör en skadevärdering. Släng inte förstört material innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och kunnat konstatera vad som har förstörts