Enskild brunn och eget avlopp

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsvattennätet kallas för enskilda eller små avlopp. Du som fastighetsägare ansvarar själv för att det egna avloppet är i gott skick.

Frågor om enskilda avlopp ställer du till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). Länk till annan webbplats. Det är även MÖS som granskar att din fastighet har en godkänd avloppsanläggning.

Frågor om vattenkvalitet i enskilda dricksvattentäkter hanteras av Miljösamverkan Östra Skaraborg Länk till annan webbplats..