Avgifter för vatten och avlopp

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar inköp och distribution av dricksvatten, rening av spillvatten, bortledande av dagvatten samt underhåll av anläggningar.

Avgifter vattenmätarens kapacitet

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift/år inklusive moms

2,5 m³/timme

3 549 kronor

6 m³/timme

12 422,50 kronor

10 m³/timme

28 415 kronor

15 m³/timme

63 928 kronor

25 m³/timme

142 067 kronor

Avgifter dricksvatten/avlopp

Dricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inklusive moms

Dricksvatten

10,70 kronor/m³

Avlopp

16,05 kronor/m³

Totalt för vatten och avlopp

26,75 kronor/m³

Avgift för dagvatten

Yta

Avgift/år inklusive moms

Helt 100-tal m² tomtyta

49,50 kronor

Avgift för lägenhet

Lägenhet

Avgift/år inklusive moms

Avgift/lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter

379,25 kronor