Avgifter för vatten och avlopp

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar inköp och distribution av dricksvatten, rening av spillvatten, bortledande av dagvatten samt underhåll av anläggningar.

Avgifter vattenmätarens kapacitet

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift/år inklusive moms

2,5 m³/timme

3 380 kronor

6 m³/timme

11 831 kronor

10 m³/timme

27 061,90 kronor

15 m³/timme

60 883,75 kronor

25 m³/timme

135 302 kronor

Avgifter dricksvatten/avlopp

Dricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inklusive moms

Dricksvatten

10,20 kronor/m³

Avlopp

15,30 kronor/m³

Totalt för vatten och avlopp

25,50 kronor/m³

Avgift för dagvatten

Yta

Avgift/år inklusive moms

Helt 100-tal m² tomtyta

47 kronor

Avgift för lägenhet

Lägenhet

Avgift/år inklusive moms

Avgift/lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter

361,25 kronor