Avgifter för vatten och avlopp

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar inköp och distribution av dricksvatten, rening av spillvatten, bortledande av dagvatten samt underhåll av anläggningar.

Avgifter vattenmätarens kapacitet

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift/år inklusive moms

2,5 m³/timme

3 380 kronor

6 m³/timme

11 831 kronor

10 m³/timme

27 061,90 kronor

15 m³/timme

60 883,75 kronor

25 m³/timme

135 302 kronor

Avgifter dricksvatten/avlopp

Dricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inklusive moms

Dricksvatten

10,20 kronor/m³

Avlopp

15,30 kronor/m³

Totalt för vatten och avlopp

25,50 kronor/m³

Avgift för dagvatten

Yta

Avgift/år inklusive moms

Helt 100-tal m² tomtyta

47 kronor

Avgift för lägenhet

Lägenhet

Avgift/år inklusive moms

Avgift/lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter

361,25 kronor

Små droppar - stora pengar

En läckande kran eller toalettstol kan leda till en onödigt stor vattenräkning. I tabellen nedan framgår vattenförbrukningen och den totala kostnaden för vattenläckage. Varmvatten är dessutom betydligt dyrare än kallvatten.

Så här mycket kostar läckage

Typ av läckage

Tid

Antal liter

Kostnad

En droppe per sekund

1 dag

5

9 öre

En droppe per sekund

1 månad

150

2,66 kr

En droppe per sekund

1 år

1 800

31,95 kr

Ström övergående till droppar

1 dag

84

1,49 kr

Ström övergående till droppar

1 månad

2 500

44,38 kr

Ström övergående till droppar

1 år

30 000

532,50 kr

3 mm ström

1 dag

1 000

17,75 kr

3 mm ström

1 månad

30 000

532,50 kr

3 mm ström

1 år

360 000

6390 kr