Avgifter för vatten och avlopp

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar inköp och distribution av dricksvatten, rening av spillvatten, bortledande av dagvatten samt underhåll av anläggningar.

Avgifter vattenmätarens kapacitet

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift/år inklusive moms

2,5 m³/timme

3 904 kronor

6 m³/timme

13 664,75 kronor

10 m³/timme

31 256,50 kronor

15 m³/timme

70 320,75 kronor

25 m³/timme

156 273,75 kronor

Avgifter dricksvatten/avlopp

Dricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inklusive moms

Dricksvatten

11,80 kronor/m³

Avlopp

17,70 kronor/m³

Totalt för vatten och avlopp

29,50 kronor/m³

Avgift för dagvatten

Yta

Avgift/år inklusive moms

Helt 100-tal m² tomtyta

54,50 kronor

Avgift för lägenhet

Lägenhet

Avgift/år inklusive moms

Avgift/lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter

417,25 kronor