Avgifter för vatten och avlopp

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar inköp och distribution av dricksvatten, rening av spillvatten, bortledande av dagvatten samt underhåll av anläggningar.

Avgifter vattenmätarens kapacitet

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift/år inklusive moms

2,5 m³/timme

3 250 kronor

6 m³/timme

11 376 kronor

10 m³/timme

26 021 kronor

15 m³/timme

58 542 kronor

25 m³/timme

130 098 kronor

Avgifter dricksvatten/avlopp

Dricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inklusive moms

Dricksvatten

9,80 kronor/m³

Avlopp

14,70 kronor/m³

Totalt för vatten och avlopp

24,50 kronor/m³

Avgift för dagvatten

Yta

Avgift/år inklusive moms

Helt 100-tal m² tomtyta

45,25 kronor

Avgift för lägenhet

Lägenhet

Avgift/år inklusive moms

Avgift/lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter

347,40 kronor

Små droppar - stora pengar

En läckande kran eller toalettstol kan leda till en onödigt stor vattenräkning. I tabellen nedan framgår vattenförbrukningen och den totala kostnaden för vattenläckage. Varmvatten är dessutom betydligt dyrare än kallvatten.

Så här mycket kostar läckage

Typ av läckage

Tid

Antal liter

Kostnad

En droppe per sekund

1 dag

5

9 öre

En droppe per sekund

1 månad

150

2,66 kr

En droppe per sekund

1 år

1 800

31,95 kr

Ström övergående till droppar

1 dag

84

1,49 kr

Ström övergående till droppar

1 månad

2 500

44,38 kr

Ström övergående till droppar

1 år

30 000

532,50 kr

3 mm ström

1 dag

1 000

17,75 kr

3 mm ström

1 månad

30 000

532,50 kr

3 mm ström

1 år

360 000

6390 kr