Stadskärnans utveckling

Stadskärnans utveckling

Vår kommun är i ständig förändring, den växer och utvecklas. Stadsutveckling handlar om att fokusera på stadens olika delar och funktioner och kopplingen mellan dem för att skapa en stark helhet.

Falköping har de senaste åren fått nya företagsetableringar runt om i stadskärnan och det byggs många bostäder i de mest centrumnära kvarteren. Inom några år kommer stadskärnan att ha runt 1 000 nya invånare, utöver de som redan idag bor och arbetar i området.

Med detta i åtanke vänder vi därför blickarna mot de offentliga rummen i stadskärnan och hur de moderna torgen och stråken ska möta framtiden. Det första steget togs redan 2017 när ombyggnaden av Köttorget och delar av Landbogatan stod klar. Nu fortsätter vi att se över resterande delar av stadskärnan.

Nyheter