4 april 2022
Stadskärnan

Entréplatser - vägen in till stadskärnan

På tre platser i stadskärnan är tanken att det ska finnas något som vi kallar för entréplatser. De fungerar som skyltfönster och hjälper till att hitta in till stadskärnan. De är även tänkta att underlätta förståelsen för gaturummet.

Entréplatsen Hästbacken

Så här skulle entréplatsen vid Hästbacken kunna se ut.

De tre entréplatser som är aktuella är St Olofsgatan, Dotorpsgatan och Hästbacken.

På entréplatserna kan vi annonsera evenemang, erbjuda sittplatser eller plats för uteserveringar.

Varje entréplats ska innehålla vissa delar som skapar igenkänning och de ska belysas på dygnets mörka timmar.

Entréplatsernas utförande
St Olofsgatan, Dotorpsgatan, Hästbacken

Entréplatsernas placering vid St Olofsgatan, Dotorpsgatan och Hästbacken. (Klicka för större bild)

Vy mot Stora torget

Vy från entréplatsen i Hästbacken mot Stora torget.