15 mars 2022
Stadskärnan

Malta-Johanna - torgets smycke

Mitt på den stora öppna ytan på Stora torget ligger Malta-Johanna. Fontänen med skulpturen på toppen har sedan 1931 fungerat som torgets självklara mittpunkt och ska så även vara i framtiden.

Malta Johanna med trädäck runt på Stora torget

Själva skulpturen har genom åren sett likadan ut, med Venus i badet ovanpå en stenstod av kalksten med fontän, men dess omgivning har skiftat. Från öppen yta vid invigningen, till bänkar, urnor och dagens mer slutna rum med låga stenmurar runt om.

Till skillnad från i dag ska nu sittkanten vändas ut mot torgets liv och rörelse för att ge överblick över allt som händer. Själva fontänen med rundeln kommer självklart att finnas kvar, men de uppmurade hörnen utanför skulpturen försvinner. Det gör att Malta-Johanna framhävs i torgmiljön istället för att skymmas bakom murar.

Olika användningsområden för Malta Johanna

Ytan vid Malta-Johanna får ett brett och flexibelt användningsområde.

Skulpturen kompletteras med en generös sittyta i solfjädersform strax under fontänens kant, i bekväm sitthöjd. Den kommer byggas av elegant kvalitetsträ, helst från bygden, som kilsågas och läggs på plats i solfjäderformen och förankras med fina infästningar. Sittytan ger nya möjligheter vid evenemang på torget.

Trä som material underordnar sig kalkstenen som utgör fundamentet i skulpturen och ger därmed utrymme för skulpturen att ta plats utan att bli dominerad av ytorna runt den. Trä är ett hållbart material som är inbjudande och varmt att sitta på, till skillnad från sten. Trä skapar en varmare och mer välkomnande känsla än dagens stenformeringar.

Malta-Johanna ska kompletteras med ny belysning och återta sin plats som torgets absoluta ”center-piece”. Genom att belysa henne under dygnets mörka timmar kommer hon till sin rätt även då. Blomsterarrangemang och dekorationer beroende på årstid kommer fortfarande att användas för att pryda ytan runtom. Främst kommer det göras i urnor som anspelar på skålformerna i fontänen.

Koncept för Malta Johanna

Hur Malta-Johannas inramning påverkar upplevelsen. (Klicka för större bild)

Malta Johanna sedd från ovan

Malta-Johannas placering på Stora torget.