Nyheter stadskärnans utveckling


 • Köttorget


 • Entréplatser - vägen in till stadskärnan

  På tre platser i stadskärnan är tanken att det ska finnas något som vi kallar för entréplatser. De fungerar som skyltfönster och hjälper till att hitta in till stadskärnan. De är även tänkta att under...

 • Kyrkbacken

  Genom att flytta parkeringen vid gamla FT-huset kan vi få en siktlinje och koppling mellan torgen och prästgården. Det flätar samman parkrum och stadsrum. Kyrkbacken och kyrkparken kopplas sedan samma...

 • Malta-Johanna - torgets smycke

  Mitt på den stora öppna ytan på Stora torget ligger Malta-Johanna. Fontänen med skulpturen på toppen har sedan 1931 fungerat som torgets självklara mittpunkt och ska så även vara i framtiden.

 • Torghandel och evenemang

  En av stadskärnans historiskt sett viktigaste funktioner är handel, service och evenemang. De tre torgen i stadskärnan har olika storlek och karaktär och kompletterar varandra.

 • Lilla Mösseberg

  På Stora torgets östra del skapas en lekfull plats med kvällssol och utsikt mot kyrktornet. Stora platta stenblock läggs på varandra och skapar terrasser i olika nivåer. Här kan du sitta, ligga, balan...

 • Lunden - torgets lugna del

  På Stora torgets västra sida, med närheten till Köttorget och kyrkan skapas en lugn, grön plats som har Falbygdens lundmiljöer som inspiration.

 • Tillgänglighet och trygghet

  I dag är flera entréer utmed Stora torget inte tillgängliga och behöver anpassas med ramper och trappor. Dessa nödvändiga funktioner ska utvecklas så att de också blir ett tillskott för alla i stadsmi...

 • Trafik och parkeringar

  Biltrafiken kommer att nå centrum från Landbogatan och Sankt Olofsgatan. Östertullsgatan kommer öppnas upp för genomfartstrafik från Trädgårdsgatan till Nygatan. Inne på Stora torget blir det bilfritt...

 • Uteserveringar och andra sittplatser

  I stadskärnan och på Stora torget kommer det finnas ett stort utbud av sittplatser, både formella och informella, både såna du betalar för (uteserveringar) och såna som är gratis.

 • Materialval och arkitektur

  Det finns en historisk dimension i stadskärnan som sträcker sig miljoner år tillbaka i tiden. Genom att använda element som kan kopplas till vår bygds säregna landskap får vi en lokal förankring och e...

 • Sydväst Arkitektur och Landskap vill locka en bredare målgrupp till stadskärnan

  Projekttävlingen Utveckling av stadskärnan arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter och bjöd in arkitekter från hela Sverige att delta och ta fram programskisser för delar av stadskärnan i Fal...

 • Vinnaren i projekttävlingen Falköpings stadskärna - Extra lagrad

  Torsdag 17 juni presenterades vinnaren i projekttävlingen Falköpings stadsskärna. Vinnaren är bidraget Extra lagrad!