28 november 2022
Stadskärnan

Hanna Stahle hjälper Falköping med konst i centrum

Hanna Stahle är konstnär, skulptör och konsult och just nu har hon ett uppdrag som konstkonsult för Falköpings kommun. Vi tog ett snack med Hanna för att höra mer om det hon jobbar med och vad hon gör i sitt uppdrag.

Hanna Stahle, konstkonsult

Vad gör du i ditt jobb som konstnär och konstkonsult?
- Dels arbetar jag med egna konstuppdrag dels arbetar jag med andras konst. Bland annat arbetar jag med Statens konstråd och tar fram konstkollektioner för statliga myndigheter. Jag jobbar också en del med uppdrag som handlar om processer, där jag är handen mellan konstnären och beställaren.

Hur hjälper du Falköping?
- I uppdraget för Falköping fungerar jag som processledare i arbetet med konst i centrum. Jag har varit med och arbetat fram konstprogrammet, och i det bidragit med mitt breda kunnande. Jag är också mellanhanden mellan konstnärerna och beställaren och tar ansvar för samverkan mellan de olika parterna som finns med i projektet. Utöver detta föreslår jag även platser för konsten utifrån användning av platser och inriktningar i olika miljöer.

Vad är det viktigaste att tänka på när man arbetar med konst i centrum?
- Det är att göra en platsanalys. Då frågar man sig vad som händer på den här platsen, hur den används och vad som saknas och hur konsten kan göra skillnad.

Hur ser du att konst berikar det offentliga rummet?
- Det ger det offentliga rummet en identitet. Just det här konstverket finns bara här och inte på några andra ställen, vilket bidrar till att göra en plats unik.Den hjälper oss att hitta i stadsrummet och den bildar nya träffpunkter. Avsikten med den samtida konsten är inte att befästa en tradition utan snarare att hjälpa oss att blicka framåt och tänka längre.

Vad är dina tankar om den offentliga konsten i Falköping?
- I Falköping finns många äldre skulpturer och nyare väggmålningar. Detta behöver breddas med mer samtida uttryck av mer skiftande slag. Det är viktigt att det finns en dynamik, olika riktningar och något för alla. I konstprogrammet fokuserar vi på två platser, Lilla Mösseberg och Köttorget, och konsten på dessa ställen ska vara helt olika.

Och till sist, vad är det roligaste med ditt jobb?
- När det handlar om offentlig konst tycker jag det är tidsparametern som är särskilt intressant. Den här konsten ska vi möta många gånger över lång tid, till skillnad från en tillfällig utställning. Det ger andra förutsättningar; det får ta tid att upptäcka konstverket - det måste inte vara något som ska uppfattas snabbt eller bidra till omedelbar förtjusning eftersom konstverket kan upptäckas på nytt, många gånger. Man umgås med verket över tid. Konst är subjektivt, men jag tycker att vi ska lämna fult och fint därhän. Det är viktigare att det väcker en tanke och en fundering hos betraktaren. Att konstverket bidrar till samtal och möten. Oavsett om man tycker att konstverket är en fröjd för ögat eller inte, kan man ändå uppskatta det. Det kan vara jästen i degen istället för grädden på moset, som jag säger ibland.

Under hösten pågår arbetet med att utse en konstnär till verket på platsen Lilla Mösseberg. Är du nyfiken att veta mer om det kan du läsa vår artikel om konst i centrum.

Varför behövs offentlig konst i våra gemensamma rum?

Statens konstråd har tagit fram tio argument som svarar på varför offentlig konst är viktig i samhället.

  • Konsten tillför det unika
  • Konstprocessen bidrar till innovationskraft
  • Konstprocessen tillför nya perspektiv
  • Tillgång till konst – en mänsklig rättighet som stärker hälsan
  • Konst bidrar till att göra fler röster hörda
  • Konsten erbjuder en arena för debatt
  • Offentlig konst skapar möten och sammanhang
  • Konst stärker konkurrenskraften
  • Offentlig konst – en tradition att värna om
  • Offentlig konst – en demokratisk rättighet

Du kan läsa mer om varje argument hos Statens konstråd. Länk till annan webbplats.