Intresseanmälan till referensgrupp i arkitekttävling

Intresseanmälan för arkitekttävlingen i projektet Utveckling av stadskärnan är nu avslutad.

Referensgruppens uppgift är att företräda en specifik målgrupp (exempelvis ungdomar, allmänhet och fastighetsägare). Referensgruppen kommer utifrån olika frågeställningar titta på tävlingsförslagen och ge inspel till juryn. Referensgruppens arbete kommer pågå under maj och du förväntas delta vid två digitala mötestillfällen under kvällstid, samt läsa in dig på tävlingsförslagen. Sista anmälningsdag är 11 april. Mer information om exakta datum och tider samt instruktioner meddelas till deltagarna efter den 11 april.

Observera att ett urval kommer att göras för vilka som slutligen kommer vara med i referensgruppen. Urvalet kommer baseras på målgrupp för att få en så stor spridning i referensgruppen som möjligt.