30 november 2022
Byggprojekt

Nu bygger vi om parkeringen på Kvarnfallsgatan i Floby.

Kommunen startar under hösten arbetet med att förbättra parkeringen på Kvarnfallsgatan i Floby. Parkeringen har en otydlig utformning och kommer nu att snyggas till med asfalt, belysning och målning. Förbud att parkera införs från den 1 december.

Parkering

Parkeringen på Kvarnfallsgatan är en grusparkering med sämre belysning. I syfte att förbättra utformningen och tryggheten på platsen kommer kommunen nu att bygga om parkeringen.

Den 1 december införs förbud att parkera inom området för att arbetet med att förbättra parkeringen på Kvarnfallsgatan i Floby ska kunna starta upp.

Med start den 4 december pågår sedan arbetet med ledningar och förberedande markarbeten under hösten och vintern. Belysning, kantsten och vägmärken kommer på plats och när vintern är över beläggs parkeringen med ny asfalt och målning.