12 augusti 2022
Byggprojekt

Trafiksäkerhetsåtgärder på Göteborgsvägen och Danska vägen

Kommunen satsar på att höja trafiksäkerheten i kommunen och att samtidigt göra Falköping mer gång- och cykelvänligt. Under våren pågår projektet med att göra cirkulationsplatsen Danska vägen och Scheelegatan säkrare. Lite närmare sommaren fortsätter vi med cirkulationen Danska vägen/Göteborgsvägen/Aspängsvägen samt cykelbanorna utmed Danska vägen.

Korsning Danska vägen - Scheelegatan

Cirkulationsplats Danska vägen - Scheelegatan

Cirkulationsplatsen Danska vägen/Scheelegatan behöver förbättras så att det blir mer tryggt att passera för oskyddade trafikanter. För att skapa en säkrare cirkulationsplats med bättre samspel så höjs hela korsningen upp med ramper i alla tillfarter. Korsningen Scheelegatan och Danska vägen kommer under tiden att vara avstängd för biltrafik.

Projektet avslutas vecka 21 och arbetet flyttas över till cirkulationen Göteborgsvägen/Danska vägen/Aspängsvägen veckan därpå.

Bestorpsrondellen

Cirkulationsplats Göteborgsvägen/Danska vägen/Aspängsvägen

Cirkulationsplatsen Göteborgsvägen/Danska vägen/Aspängsvägen kommer förbättras så att det blir mer tryggt att passera för oskyddade trafikanter. För att skapa en säkrare cirkulationsplats med bättre samspel tillförs alla passagerna med ramper i alla tillfarter. Korsningen kommer under tiden att vara avstängd för biltrafik i etapper.

Projektet startar den 30 maj och beräknas pågå till mitten av hösten 2022.

Omledning av trafik

För information om hur trafiken påverkas kan du läsa mer under Servicemeddelanden.

Under servicemeddelanden uppdateras informationen fortlöpande.