24 januari 2022
Byggprojekt

Förlängning av industrigata Bredängsgatan

Nu är det dags att bygga ut Bredängsgatan vilket innebär att den förlängs med cirka 80 meter i nordlig riktning. Projektet är ett led i kommunens ambition att verka för ett bra företagsklimat.

Projektområdet utmärkt på karta
Nya delen av gatan utmärkt på karta

Utbyggnaden gör det möjligt att etablera fler företag i området. Arbetena kommer att utföras under våren 2022.

Under tiden som arbetena utförs kan det bli ökad trafik i området och svårare att ta sig fram i vissa skeden. Mer information publiceras när projektet startar. Om du har behov av att ta dig fram med transporter eller annat ber vi dig att ta kontakt med oss så hjälper vi till att ordna det.

Vi ber om överseende med de olägenheter som vårt arbete och våra arbetsfordon innebär.