13 januari 2022
Byggprojekt

Trafiksäkerhetsåtgärder på Danska vägen

Vi fortsätter arbetet med att höja trafiksäkerheten i kommunen och att göra Falköping mer cykelvänligt. Till våren startar vi projektet med att göra cirkulationsplatsen Danska vägen - Scheelegatan säkrare. Senare under året fortsätter arbetet genom att säkra Bestorpsrondellen och cykelbanorna utmed Danska vägen.

Korsning Danska vägen - Scheelegatan

Cirkulationsplats Danska vägen - Scheelegatan

Kommunen satsar på att göra cykeln till ett ännu attraktivare färdmedel och det betyder att skapa cykelvänliga miljöer och öka trafiksäkerheten för alla trafikanter.

För att skapa en säkrare cirkulationsplats med bättre samspel så höjs hela korsningen upp med ramper i alla tillfarter.

Projektet börjar vecka 11 och beräknas vara klart vecka 20.

För att få så hög arbetskapacitet som möjligt så kommer korsningen vara avstängd för fordonstrafik under stora delar byggtiden. Det gör också att vår personal får en säkrare arbetsplats.

Anpassning till befintliga tomter

  • När korsningen byggs om kommer kantstenar och skyltar ses över.
  • Hela korsningen med intilliggande cykelbanor får ny asfalt.
  • Cykelbanorna kommer att anslutas till angränsande tomter men viss justering kan komma att behövas.

Om du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare planerar något jobb inne på din tomt så är det lämpligt att vi samordnar detta tillsammans.

Informationen kommer uppdateras löpande

Den här sidan kommer uppdateras med mer information om de kommande trafiksäkerhetsåtgärderna i Bestorpsrondellen och cykelbanorna utmed Danska vägen.