15 april 2021
Byggprojekt

Nytt cykelgarage vid resecentrum - byggstart i april, premiär 28 maj

Falköping kommun arbetar ständigt för att öka antalet resor som görs på ett hållbart sätt. Genom att ta promenaden eller cykeln så bidrar just du till att de hållbara resealternativen ökar i vår kommun. Det ska samtidigt vara tryggt och säkert att välja hållbart resande. Därför gör nu kommunen en satsning på ett låst cykelgarage som kan abonneras månadsvis och där du kan lämna din cykel i säkert förvar.

Nytt cykelgarage

Cykeln är ett helt oslagbart transportmedel ur miljösynpunkt. När vi cyklar minskar vi både de lokala och globala miljöproblemen. Det är en av flera anledningar till att vi valt att satsa på ett cykelgarage. Det är också för att du tryggt ska kunna låsa in din cykel i samband med dina buss- och tågresor när du är ute och reser.

Arbetet startar den 13 april vilket innebär att delar av Järnvägstorget närmast ICA Supermarket är avstängt. Anläggningsgruppen utför arbetet med att bygga vårt nya cykelgarage som beräknas vara färdigt för premiär den 28 maj. Vi ber om förståelse för de olägenheter som kan uppstå i samband med arbetet.

Det nya cykelgaraget kommer innebära att det finns 40 platser med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Garaget är låst dygnet runt och vid garaget finns också en cykelpump. För att du ska kunna använda garaget krävs att du startar ett abonnemang. Mer information kommer och du hittar den då under Cykla.