10 september 2020
Byggprojekt

Parkeringen i korsningen Odengatan och Sankt Olofsgatan är flitigt använd och vi kommer därför att bygga ut parkeringsområdet så att antalet platser fördubblas. Samtidigt förbättras gång- och cykelbanan mellan Odengatan och Frejagatan så att den västra sidan får en ny gång- och cykelbana. Hållplatsen som ligger på sträckan kommer att tillgänglighetsanpassas.

Under byggnationerna kommer större delen av den befintliga parkeringen att kunna användas men infarten smalnas av och det kommer att förekomma byggtrafik. Till en början smalas delen vid hållplatsen av med ett körfält och hållplatsen flyttas tillfälligt upp till infarten till Frejagatan.

Arbetet startar den 14 september och pågår under hösten 2020. Vi hoppas på förståelse för de störningar i trafiken och för de boende i området som kan uppstå under byggtiden. Du kan hjälpa till genom att sänka farten förbi arbetsplatsen samt genom att respektera de skyltar med anvisningar som finns på platsen. Tack för ditt samarbete!