8 april 2020
Byggprojekt

Upprustning av Plantis

Plantis har fått en ny lekplats och en yta för en utomhusscen pågår just nu i Plantis. Även amfiteatern och boulebanan har rustats upp.

Vi bygger nytt och rustar upp

Andra etappen av projektet i Plantis har nu startat i parken och beräknas vara klar i juni 2020. I den här etappen bygger vi en ny lekplats, gör i ordning gradänger och en scenyta för ny utomhusscen. Vi kommer även göra en grillplats med elgrillar, en ny boulebana och rusta upp Amfiteatern. Vi passar även på att förbättra växtlivet och färdigställa belysning i parken.

I skissen ser du hur det är tänkt att bli när gradängerna och ytan för den nya utomhusscenen är klara.

Skiss över amfieteatern