10 februari 2020
Byggprojekt

Ny cykelbana utmed Källegatan

Falköpings kommun fortsätter att satsa på bra cykelvägar för att främja cykelpendling. Under våren/sommaren 2020 kommer en cykelbana anläggas utmed Källegatan.

Cykelbanan kommer att ligga på den östra sidan av Källegatan och gå från Wetterlinsgatan till infarten till Junibacken, se kartan på sida 2. Cykelbanan blir 3,5 meter bred och i korsningarna med sidogatorna höjs cykelbanan upp. Här har cyklisterna företräde när de korsar gatan. Gatubelysningen fönyas också med nya stolpar och moderna LED-armaturer.

Arbetet påbörjas 14 april och beräknas pågå under 15 veckor.

Uppdatering 2020-05-04

Källegatans korsningar med Wetterlinsgatan och Vättnevägen är åter öppna för trafik. På båda ställena finns nu upphöjda cykelöverfarter. Det saknas fortfarande ett lager asfalt på överfarterna, därav den lilla kanten vid kantstenarna. Detta asfalteras när gång- och cykelbanan asfalteras för att slippa onödiga skarvar.

Arbetet med kantstenssättning fortsätter upp mot Junibacken och en korsning i taget kommer att stängas för trafik. Varje avstängning vara ca 8 arbetsdagar.

Uppdatering 2020-04-20

Nu har arbetet pågått en vecka och våra två arbetslag arbetar med sättning av kantstöd och belysning respektive nya dagvattenbrunnar. Källegatan hålls stängd för trafik mellan Vättnevägen och Wetterlinsgatan och öppnas igen onsdag 29 april.

Granitkantstödengjuts fast med betong.

Granitkantstöden sätts på träkilar och gjuts fast med betong.

Övergångsställe görs säkrare

Övergångsstället i korsningen Wetterlinsgatan-Hollendergatan kommer att göras säkrare med farthinder och förstärkt belysning.

Påverkan under byggtiden

Planen är att trafiken ska fungera som vanligt under tiden arbetet utmed Källegatan pågår, men med begränsad framkomlighet. Vid arbete i korsningar med sidogatorna kan trafiken tillfälligt behöva ledas om. Om det skulle finnas behov att ta sig fram med till exempel transporter, kontakta oss så hjälper vi till att ordna det.

Karta Källegatan