23 maj 2019
Byggprojekt

Vindängens skola

Vindängens skola byggs ut för att välkomna årskurs 6 och grundsärskolan.

Fastigheten

Vindängens skola, idag en 2-parallellig F-5skola, byggs ut för att ta emot årskurs 6 och kommunens grundsärskola. I utbyggnaden ingår även lokaler för slöjd och idrott, som i nuläget saknas på skolan.

De nya lokalerna för skolan omfattar ca 3250 kvm. Den tillfälliga paviljong som idag inhyser årskurs 5 avvecklas. Skolan beräknas stå färdig 2020.

Utbyggnaden är ritad av Tengbom arkitekter.

Tidsplan

Första spadtag är i maj 2019 och beräknas stå klar december 2020.

Entreprenör

Totalentreprenör Skanska.

Karta över Vingängens utbyggnad
Montering av bjäklag.

I början av december 2019 monterades prefabbjälklag och stålstommen med hjälp av V-formade mobilkranar.