Förtroendevaldas blanketter

Blanketterna visas i PDF-format och öppnas i Adobe Reader. Samtliga e-blanketter kan fyllas i direkt på skärmen och sparas, helt eller delvis ifylld, som en fil på den lokala hårddisken. Övriga blanketter måste skrivas ut och fyllas i för hand.

Blankett som kräver underskrift
Observera att ifylld e-blankett som kräver underskrift ska skrivas ut, signeras och lämnas till berörd förvaltning eller skickas per post till den adress som står på blanketten. Vid scanning kan blanketten även skickas digitalt med e-post.

Blankett som inte kräver underskrift
Blanketten kan skickas med e-post till den adress som står på blanketten.