Åsle skola

Skolgården

Åsle skola är en F-5 skola som ligger mitt i byn. Runt omkring oss finns en vacker natur, levande landsbygd och spännande skogar. Vi har rika möjligheter att ta del av detta. Nära skolan ligger Åsle Tå som är en stor sevärdhet i Falköpings kommun.

Skolan har cirka 55 elever i klasserna F-1, 2-3 och 4-5. Vi jobbar åldersblandat och har en gemensam grundsyn på lärandet och utvecklingen. Skolan och Fritids arbetar med värdegrunden som utvecklingsområde. Detta för att utveckla trygghet, respekt och sammanhållning.

I samma lokaler som skolan finns fritidshemmet integrerat under morgon och eftermiddag.

Förskolan är också grannar med oss i skolan och vid utelek och storsamlingar träffas vi allihop, både barn och personal.

Information sker numera via Unikum!