Åsarpsskolan

Åsarpsskolans profil

Åsarpsskolans profil är Trygghet – Delaktighet – Lärande

Åsarpsskolan Skolan där elever lär, trivs och utvecklas

Åsarpsskolan ger elever goda kunskaper för framtiden. Här prioriteras social kompetens och en rofylld och trygg arbetsmiljö, där eleverna kan utvecklas till goda medmänniskor. Stor vikt läggs vid elevernas läs- och skrivutveckling, eftersom dessa kunskaper är nödvändiga för att underlätta och stimulera elevernas förmåga att lära för livet.

Detta gör vi tillsammans med elever, kompetent personal och aktiva föräldrar i en stimulerande närmiljö. Här finns närheten till naturen och skogen där lek, upplevelser och friluftsliv blir en naturlig del av elevernas vardag.

Skolan är en F-6 skola med cirka 90 elever.