Verkstan

Verkstan drivs sedan 1 juni 2018 av Arbetsmarknadsenheten i Falköpings kommun.

Verkstan utför olika uppdrag inom träindustrin i nära samarbete med Falköpings kommuns näringsliv.

Verksamheten är en del i kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Verkstan har sina lokaler på Dotorpsgatan 15 B, Collegium Park