Vägen till jobb

Vägen till jobb är en kurs i arbetsmarknadskunskap. Här erbjuds bland annat hjälp till att skriva CV, företagsbesök, intervjuträning, föreläsningar om hållbar hälsa, studieinformation samt mycket mer.

Vägen till jobb kan se ut på många olika sätt för olika människor och vi finns för att coacha dig till att hitta just din väg! Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och individ- och familjeomsorgen.