Studier

Hos Arbetsmarknadscenter finns möjlighet till studier. Studierna är till för dig som inte har fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Utifrån dina egna behov får du stöd att skaffa dig färdiga betyg, eller hjälp att slutföra kurser du behöver för vidareutbildning. Detta gör det lättare på arbetsmarknaden. Vilken hjälp som erbjuds beror på dina förutsättningar, behov och vilka mål du har med studierna.

Under studietiden läser du de vanliga ämneskurserna som erbjuds på Lärcenter, men har också regelbundna, individuella träffar med ansvarig pedagog från Arbetsmarknadscenter.

Vi kan erbjuda dig;

  • Studier
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Specialpedagog
  • Handledning i studier, studieteknik och studieplanering
  • Hitta tekniska hjälpmedel och appar