Studier

Hos Arbetsmarknadscenter finns möjlighet att komma till studier. Studierna vänder sig till dig som inte har fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Utifrån dina egna behov får du stöd att ta ett steg närmare arbetsmarknaden, genom studier. Vilken hjälp som erbjuds beror på dina förutsättningar, behov och vilka mål du har med studierna.

Under studietiden läser du de vanliga ämneskurserna som erbjuds på Lärcenter, men har också regelbundna, individuella träffar med ansvarig pedagog från Arbetsmarknadscenter.

Vi kan erbjuda dig;

  • Studier
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Specialpedagog
  • Individuell coaching
  • Handledning i studieteknik och studieplanering
  • Hitta tekniska hjälpmedel och appar