Praktik

Kommunal praktik

Är du mellan 18-65 år och vill ut och testa hur det är att arbeta inom Falköpings kommun? Då kanske det är praktik du skall göra.

Praktiksamordnaren inom kommunal verksamhet har ett coachande uppdrag. Detta innebär att samordnaren är kontakten mellan plats och deltagare under hela praktikprocessen.

Syftet med praktiken är:

 • Praktik för personer med funktionshinder
 • Yrkespraktik-personer med yrkesinriktning
 • Intressepraktik-personer som har behov av en inblick i ett yrkesområde
 • Språkpraktik-personer i behov av språkträning eventuellt i kombination med SFI
 • Arbetsträning
 • Rehabilitering-arbetslivsinriktad

Utbildningsplatser, APL hanteras inte av Arbetsmarknadscenter.

För att du ska få göra praktik i kommunal verksamhet måste du vara folkbokförd i Falköpings kommun samt tala och förstå svenska.

Fr.o.m. 15 mars 2018 tas en avgift ut för kommunala praktikplatser vid ansökan från kompletterande aktör. Mer information hittar ni härPDF

Ansvarig för kommunal praktik är Emma Björkman

Praktik inom näringslivet

Detta är huvudsakligen ett samverkansuppdrag mellan Arbetsförmedlingen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen i syfte för att ta fram praktikplatser inom näringslivet i Falköping. Metoden som används är matchning mellan arbetssökande och företag. Målgruppen är ungdomar från 16 år och uppåt. Coach från AME finns med under hela praktikprocessen, från start till slut.

Syftet med praktiken är:

 • Arbetsträning
 • Erfarenhet
 • Ökat självförtroende
 • Större socialt nätverk
 • Värdefulla referenser
 • Möjligheten att få ett jobb

Ansvarig för praktik inom näringslivet är Ahmed Itani

Språkutvecklande samverkan

Personer med utländsk bakgrund som studerar SFI på Lärcenter i Falköping har möjligheten att delta i språkpraktik för att utveckla sina kunskaper i svenska och lära känna den svenska arbetsmarknaden.

Ansvarig för praktik inom språkutvecklande samverkan är Gezim Bekteshi

Lärcenters hemsidalänk till annan webbplats

Feriepraktik

Falköpings kommun erbjuder feriepraktikplatser till ungdomar boende i kommunen och som går första eller andra året på gymnasiet.

Här kan du läsa mer om feriepraktik i Falköping