Plattformen

Plattformen är ett ESF- projekt.

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

ESF arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet

Plattformen ska jobba för att fylla glappet mellan arbetsgivare och arbetssökande ungdomar. Genom att ”skräddarsy” företagsspecifika utbildningar till deltagaren utefter företagens behov av kompetens, kan rätt förutsättningar skapas för en anställning.

Genom samverkan med Falköpingsföretag förbereds deltagaren med praktik och utbildning med målet att bli anställningsbar. Vilken insats som erbjuds beror på dina och det aktuella företagets mål, förutsättningar och behov. Du får en handledare som följer dig genom projektets gång.

Exempel; ett industrispår

Plattformen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och övriga kommunala verksamheter för att tillsammans identifiera deltagare och göra gemensam planering.