Likabehandlingsplan

På Arbetsmarknadscenter ska alla känna sig trygga och bli väl bemötta. Det betyder att ingen ska känna sig diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling. Känner du dig, eller känner du någon som är diskriminerad, kränkt, mobbad eller diskriminerad? Ta så fort som möjligt kontakt med någon av kontaktpersonerna.

Verksamhetschef på Arbetsmarknadscenter, AMC, 0515-88 71 91
Förvaltningschef, 0515-88 71 01
Rektor för Svenska för invandrare, SFI, 0515-88 71 34