Arbetsförmågebedömning

Vi kan erbjuda dig Arbetsförmågebedömning där du kan prova på olika typer av arbetsuppgifter under handledning. Här kan du ta reda på vilka förutsättningar och vilken arbetsförmåga du har. Syftet är att du ska få en bild av vilka arbetsuppgifter som passar dig och vilka förutsättningar och möjligheter du har. Du har också möjlighet att testa olika anpassningar och arbetshjälpmedel om du behöver det.

Arbetsförmågebedömning

Personer med oklar arbetsförmåga och behov av arbetsförmågebedömning och att prova sig fram vilka arbetsuppgifter och arbetsmiljö som fungerar bäst.

Arbetsförmågebedömningen kan göras på uppdrag av handläggare inom IFO, arbetsförmedlare inom Arbetsförmedlingen, handläggare inom Försäkringskassan samt läkare inom Primärvård och Företagshälsa.

Insatsen kan delas i flera steg:

  • Vi börjar med ”Kartläggningssamtal” där din frågeställning, önskemål, erfarenheter och mål diskuteras.
  • Sedan kan vi erbjuda ”Praktisk kartläggning av dina arbetsförutsättningar” där vi hjälper dig att i lugn och ro prova arbetsliknande uppgifter hos oss på Arbetsmarknadscenter, Collegium Park. Insatsen sker individuellt eller i grupp, kan pågå under en till fem dagar.
  • Vi kan också erbjuda ”Utredning av arbetsförmåga” som sker under handledning av leg arbetsterapeut. Insatsen kan pågå upp till 3 månader. Arbetsterapeuten bedömer dina arbetsförutsättningar i förhållande till arbetets krav genom observation i arbete, samtal, strukturerade intervjuer, och självskattningar. Fokus ligger på att finna dina möjligheter i relation till arbete. Arbetsterapeuten använder följande instrument: WRI - Worker Role Interview, AWP – Assessment of Work Performance, AWC – Assessment of Work Characteristics, DOA - Dialog om arbetsförmåga.

Anpassningar och arbetshjälpmedel

Identifiera och dokumentera behov av prova arbetshjälpmedel eller andra anpassningar/strategier för att underlätta att få eller behålla en anställning.

  • Psykosocial, kognitiv och/eller ergonomisk anpassning som kan bestå av kompensatoriska strategier och hjälpmedel. Det kan handla om att organisera arbetsdagen, hitta en lämplig balans mellan arbete och fritid och praktiska tips att tänka på vid samarbete med andra. Hos oss kan du prova och få utbildning i användande av arbetshjälpmedel och rådgivning i arbetsteknik. Det kan även handla om hur du kan hantera sin stresskänslighet och minnesproblematik i din arbetssituation.

Dokumentation

  • De arbetsterapeutiska insatserna dokumenteras angående utredning, bedömning och rekommendationer. Vi kommer tillsammans fastställa arbetsförmågan, svara på frågeställningen och sammanfatta resultatet av insatsen, samt beskriva rekommenderade insatser och ev anpassningsåtgärder.