Arbetsförmågebedömning

Hos AMC kan du göra Arbetsförmågebedömning efter en kartläggning.

Då får du prova på olika typer av arbetsuppgifter tillsammans med en av våra handledare eller med vår arbetsterapeut. Då kan du ta reda på vilka förutsättningar och vilken arbetsförmåga du har.

Syftet är att du ska få en bild av vilka arbetsuppgifter och vilka arbetsmiljöer som passar dig bäst. På så sätt får du veta vilka förutsättningar och möjligheter du har. Du har också möjlighet att testa olika anpassningar och arbetshjälpmedel om du behöver det.

För det mesta görs arbetsförmågebedömningar på uppdrag av handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller läkare inom Primärvården eller Företagshälsa.