Vår verksamhet

Arbetsmarknadscenter är en kommunal verksamhet i Falköpings kommun. Vi tillhör Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen.

Vi arbetar med människor som behöver vägledning eller utredning av sin arbetsförmåga. Vårt mål är att så många som möjligt av dem vi möter ska hitta rätt väg till jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Vi arbetar tillsammans med det lokala och regionala näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och vården. Behövs mer utbildning så samarbetar vi också med olika skolor och andra verksamheter som ordnar kurser och utbildningar av olika slag.

Arbetsmarknadscenter ansvarar också för Bidragsanställningar och anpassade anställningar inom kommunen, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.