Vår verksamhet

Arbetsmarknadscenter är en kommunal verksamhet inom Falköpings kommun under Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen.

Arbetsmarknadscenter har inga jobb till arbetssökande. Målet med verksamheten är att stödja människor som har behov av mer vägledning eller utredning kring arbetsförmåga. Det yttersta målet för verksamheten är att etablera personer på den öppna arbetsmarknaden. Vi samverkar med det lokala och regionala näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, vården samt i nära koppling till kompletterande utbildningsmöjligheter för att få förutsättningar att bli mer anställningsbar.