Vår verksamhet

Arbetsmarknadscenter är en kommunal verksamhet i Falköpings kommun. Vi tillhör Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen.

Vi arbetar med människor som behöver vägledning eller utredning av sin arbetsförmåga. Vårt mål är att så många som möjligt av dem vi möter ska hitta rätt väg till jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Vi har ett professionellt team som utgörs av arbetsterapeut, handledare, samordnare, pedagog, arbetskonsulenter, arbetspsykolog, Kommunalt aktivitetsansvarig, studie- och yrkesvägledare och praktiksamordnare.

Vi arbetar tillsammans med det lokala och regionala näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och vården. Behövs utbildning, samarbetar vi med skolor och andra verksamheter som ordnar kurser och utbildningar av olika slag.

När deltagaren sökt till oss får den en handläggare som ordnar ett möte med de myndigheter deltagaren har kontakt med. Då kommer man överens om vilken kartläggning, utredning eller insats som är aktuell. Uppföljningar sker regelbundet med samverkanspartners enligt uppgjord plan.

För att Arbetsmarknadscenter ska kunna tillgodose deltagarens behov behöver följande uppfyllas:

 • Deltagare mellan 18-64 år, som är i behov av insatser och stöd för att närma sig arbete och/ eller studier.
 • Syftet bör vara att stärka deltagarens möjligheter att ta sig till arbete och/ eller studier.
 • Deltagaren behöver kunna ta ett eget ansvar för sin planering, avstämningar, samtal samt att efter bästa förmåga genomföra arbetsuppgifter/ studier som planeras.
 • Nolltolerans mot alkohol/ narkotika. Om personen är påverkad avslutas deltagaren omgående.
 • Folkbokförd i Falköpings kommun, ordnat boende, kunna ta sig till verksamheten.
 • Deltagaren ska kunna förstå och göra dig förstådd på svenska språket.

Arbetsmarknadscenter ansvarar också för Bidragsanställningar och anpassade anställningar inom kommunen, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Bedömning av arbetsförmåga

Hos AMC kan du göra en bedömning av din arbetsförmåga efter en kartläggning. Du får då prova på olika typer av arbetsuppgifter tillsammans med en av våra handledare eller med vår arbetsterapeut. Då kan du ta reda på vilka förutsättningar och vilken arbetsförmåga du har.

Syftet är att du ska få en bild av vilka arbetsuppgifter och vilka arbetsmiljöer som passar dig bäst. På så sätt får du veta vilka förutsättningar och möjligheter du har. Du har också möjlighet att testa olika anpassningar och arbetshjälpmedel om du behöver det.

För det mesta gör vi arbetsförmågebedömningar på uppdrag av handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller läkare inom Primärvården eller Företagshälsa.

Bohagsbutiken Second hand

Bohagsbutiken ger Falköpings kommun möjlighet att bidra till minskad miljöpåverkan i kommunen genom att ta tillvara, återanvända och hitta nya hem för begagnade prylar, möbler och kläder som lämnas in i containern på återvinningscentralen på Mossvägen 45 i Falköping.

Verksamheten ger en möjlighet till arbetstillfällen för kommuninvånarna med behov av anpassad anställning. Bohagsbutiken är en del av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Butikens öppettider

Måndag till torsdag klockan 11-17

Adress

Trädgårdsgatan 20

Telefon

0515-88 71 97

Café Möjligheten

Här kan du dricka en kopp kaffe och äta gott, hembakat kaffebröd och smörgåsar.

Verksamheten ger en möjlighet till arbetstillfällen för kommuninvånare med behov av anpassad anställning. Café Möjligheten är en del av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Cafeets öppettider

 • Måndag - torsdag klockan 8-15
 • Fredag klockan 8-12

Adress

Collegium Park på Odengatan 24C i Falköping

Connect

Connect Falköping är en mötesplats för människor med olika kulturella bakgrunder. Connects grannskapsvärdar arbetar för att skapa trivsel, trygghet och delaktighet genom goda möten och aktiviteter av många olika slag.

Vem du än är, vart du än kommer ifrån och vart du än ska - välkommen till Connect!

Connect har sin träffpunkt på Odengatan 24E i AMC:s lokaler, Collegium Park.

Öppettider

Våra öppettider är måndag 13.00-17.00 och tisdag-fredag kl. 09.00-19.00.

Samverkan med Falköpingsborna

Verksamheten bygger på samverkan med Falköpingsborna och med olika aktörer. Vi arbetar för att ta till vara på intressen, kunnande och engagemang.

Har du någon idé som du vill förverkliga och som kan bidra till utveckling, trygghet och trivsel? Du kanske vill starta en aktivitet av något slag, komma i kontakt med människor med annan kulturell bakgrund än din egen eller bara göra en insats för dina medmänniskor? Vi har ett stort kontaktnät och kan hjälpa till med planering och genomförande.

Frågor om vår verksamhet kan ställas till någon av grannskapsvärdarna eller till verksamhetsledare Åsa Karlsson.

Tillsammans kan vi göra mycket för trivsel, trygghet och utveckling i vår kommun.

Tveka inte att använda våra språkresuser!

På Connect finns en stor språkresurs tillgänglig.

Nedan finns en lista över grannskapsvärdarnas telefonnummer och till vilka språkgrupper de är knutna.

Åsa Karlsson, verksamhetsledare
0732-70 12 48, asa.karlsson@falkoping.se
Åsa pratar: svenska och engelska

Ehab Bashier, grannskapsvärd
0766-96 77 56, ehab.bashier@falkoping.se
Ehab pratar: arabiska och svenska.

Randa Khalil, grannskapsvärd
0732-70 25 06, randa.khalil@falkoping.se
Randa pratar: arabiska, engelska och svenska

Ahmad Balout, grannskapsvärd
ahmad.balout@falkoping.se
Ahmad pratar: arabiska, engelska och svenska

Sucaado Hussein
sucaado.hussein@falkoping.se
Sucaado pratar: somaliska och svenska

Manal Shawaheen
0732-70 25 05, manal.shawaheen@falkoping.se
Manal pratar: arabiska och svenska

Maysaa Ali
0732-70 25 03, maysaa.ali@falkoping.se
Maysaa pratar: arabiska och svenska

Hunddagiset Tassen

Varje dag ger vi hundarna den bästa omvårdnaden, skötseln och motionen genom en aktiv, rolig och avkopplande dag på Tassen.

Med hjälp av hundar kan förutsättningar skapas, att se och stimulera utvecklingen av människors förmågor och möjligheter genom praktik/ arbetsträning.

Verksamheten är en del av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Öppettider

Måndag - fredag klockan 06.30-17

Kontakt

tassen@falkoping.se
0515-88 71 98
072-240 21 83

Adress

Bangatan 6
521 43 Falköping

Vill du söka plats för din hund på Hunddagis Tassen?

En Plattform för alla

En Plattform för alla är ett ESF- projekt. Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. ESF arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet

En Plattform för alla är för målgruppen långtidsarbetslösa, är utrikesfödda, saknar gymnasieutbildning eller motsvarande, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, erhåller aktivitetsersättning. Åldern är 15-54 år.

Syftet är bland annat att utveckla metoder för fler långtidsarbetslösa. Få en ökad insikt om vad som gäller inom arbetsmarknaden, ökad motivation för utbildningsinsatser med mera.

Praktik

Kommunal praktik

Är du mellan 18-65 år och vill ut och testa hur det är att arbeta inom Falköpings kommun? Då kanske det är praktik du skall göra.

Praktiksamordnaren inom kommunal verksamhet har ett coachande uppdrag. Detta innebär att samordnaren är kontakten mellan plats och deltagare under hela praktikprocessen.

Syftet med praktiken är:

 • Praktik för personer med funktionshinder
 • Yrkespraktik-personer med yrkesinriktning
 • Intressepraktik-personer som har behov av en inblick i ett yrkesområde
 • Språkpraktik-personer i behov av språkträning eventuellt i kombination med SFI
 • Arbetsträning
 • Rehabilitering-arbetslivsinriktad

Utbildningsplatser, APL hanteras inte av Arbetsmarknadscenter.

För att du ska få göra praktik i kommunal verksamhet måste du vara folkbokförd i Falköpings kommun samt tala och förstå svenska.

Fr.o.m. 15 mars 2018 tas en avgift ut för kommunala praktikplatser vid ansökan från kompletterande aktör.

Ansvarig för kommunal praktik är Elin Ljung

Praktik inom näringslivet

Detta är huvudsakligen ett samverkansuppdrag mellan Arbetsförmedlingen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen i syfte för att ta fram praktikplatser inom näringslivet i Falköping. Metoden som används är matchning mellan arbetssökande och företag. Målgruppen är ungdomar från 16 år och uppåt. Coach från AME finns med under hela praktikprocessen, från start till slut.

Syftet med praktiken är:

 • Arbetsträning
 • Erfarenhet
 • Ökat självförtroende
 • Större socialt nätverk
 • Värdefulla referenser
 • Möjligheten att få ett jobb

Ansvarig för praktik inom näringslivet är Ahmed Itani

Språkutvecklande samverkan

Personer med utländsk bakgrund som studerar SFI på Lärcenter i Falköping har möjligheten att delta i språkpraktik för att utveckla sina kunskaper i svenska och lära känna den svenska arbetsmarknaden.

Ansvarig för praktik inom språkutvecklande samverkan är Gezim Bekteshi

Lärcenters hemsidalänk till annan webbplats

Feriepraktik

Falköpings kommun erbjuder feriepraktikplatser till ungdomar boende i kommunen och som går första eller andra året på gymnasiet.

Här kan du läsa mer om feriepraktik i Falköping

Studier

Hos Arbetsmarknadscenter finns möjlighet till studier. Studierna är till för dig som inte har fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Utifrån dina egna behov får du stöd att skaffa dig färdiga betyg, eller hjälp att slutföra kurser du behöver för vidareutbildning. Detta gör det lättare på arbetsmarknaden. Vilken hjälp som erbjuds beror på dina förutsättningar, behov och vilka mål du har med studierna.

Under studietiden läser du de vanliga ämneskurserna som erbjuds på Lärcenter, men har också regelbundna, individuella träffar med ansvarig pedagog från Arbetsmarknadscenter.

Vi kan erbjuda dig;

 • Studier
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Specialpedagog
 • Handledning i studier, studieteknik och studieplanering
 • Hitta tekniska hjälpmedel och appar

Verkstan

Verkstan drivs sedan 1 juni 2018 av Arbetsmarknadsenheten i Falköpings kommun.

Verkstaden utför olika uppdrag till bland annat träindustrin i nära samarbete med näringslivet. Det finns också ett möbellager som samlar kommunens överblivna möbler. Verksamheterna är en del i kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Vägen till jobb

Vägen till jobb är en kurs i arbetsmarknadskunskap. Här erbjuds bland annat hjälp med att skriva CV, företagsbesök, intervjuträning, föreläsningar om hållbar hälsa, studieinformation samt mycket mer.

Vägen till jobb kan se ut på många olika sätt för olika människor och vi finns för att handleda dig till att hitta just din väg! Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och individ- och familjeomsorgen.

Lärcenter

Hitta mening i livet det är väl egentligen en uppgift som alla människor borde försöka ta sig an.

På Lärcenter erbjuds du utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå. Det finns också flera yrkesutbildningar både på gymnasialnivå men också på yrkeshögskolenivå. Har du ett annant modersmål än svenska så finns SFI, utbildning i svenska för invandrare. På Lärcenter finns också särskild utbildning för vuxna.

Lärcenters hemsida