Vår verksamhet

Arbetsmarknadscenter är en kommunal verksamhet i Falköpings kommun. Vi tillhör Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen.

Vi arbetar med människor som behöver vägledning eller utredning av sin arbetsförmåga. Vårt mål är att så många som möjligt av dem vi möter ska hitta rätt väg till jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Vi har ett professionellt team som utgörs av arbetsterapeut, handledare, samordnare, pedagog, arbetskonsulenter, arbetspsykolog, kommunalt aktivitetsansvarig, studie- och yrkesvägledare och praktiksamordnare.

Vi arbetar tillsammans med det lokala och regionala näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och vården. Behövs utbildning, samarbetar vi med skolor och andra verksamheter som ordnar kurser och utbildningar av olika slag.

När deltagaren sökt till oss får den en handläggare som ordnar ett möte med de myndigheter deltagaren har kontakt med. Då kommer man överens om vilken kartläggning, utredning eller insats som är aktuell. Uppföljningar sker regelbundet med samverkanspartners enligt uppgjord plan.

Arbetsmarknadscenter ansvarar också för Bidragsanställningar och anpassade anställningar inom kommunen, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadscenter har Nolltolerans mot alkohol/ narkotika. Om personen är påverkad avslutas deltagaren omgående.

För att Arbetsmarknadscenter ska kunna tillgodose dina behov behöver följande vara uppfyllt:

 • Du ska vara mellan 18-64 år, och vara i behov av insatser och stöd för att närma dig arbete och/ eller studier.
 • Du behöver stärka dina möjligheter till att ta dig till arbete och/ eller studier.
 • Du behöver kunna ta ett eget ansvar för din planering, avstämningar, samtal samt att du efter bästa förmåga genomför arbetsuppgifter/ studier som planeras.
 • Du måste vara folkbokförd i Falköpings kommun, ordnat boende och kunna ta dig till verksamheten.
 • Du ska kunna förstå och göra dig förstådd på svenska språket.

Bedömning av arbetsförmåga

Hos Arbetsmarknadscenter kan du få hjälp med att bedöma din arbetsförmåga. Du får prova på olika typer av arbetsuppgifter tillsammans med en av våra handledare eller med vår arbetsterapeut. Då kan du ta reda på vilka förutsättningar och vilken arbetsförmåga du har.

Syftet är att du ska få en bild av vilka arbetsuppgifter och vilka arbetsmiljöer som passar dig bäst. På så sätt får du veta vilka förutsättningar och möjligheter du har. Du har också möjlighet att testa olika anpassningar och arbetshjälpmedel om du behöver det.

För det mesta gör vi arbetsförmågebedömningar på uppdrag av handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten eller läkare inom Primärvården eller Företagshälsa.

Bohaget Second Hand

Bohaget Second Hand ger Falköpings Kommun möjlighet att bidra till minskad miljöpåverkan i kommunen genom att ta tillvara, återanvända och hitta nya hem för begagnade prylar, möbler och kläder som lämnas in i containern på återvinningscentralen på Mossvägen 45 i Falköping.

Verksamheten tillhör Arbetsmarknadsenheten och är en del av Falköpings Kommuns arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Butiken är öppen för allmänheten. Se information om butikens öppettider, adress och kontaktuppgifter. Länk till annan webbplats.

Café Möjligheten

Verksamheten tillhör Arbetsmarknadsenheten och är en del av Falköpings Kommuns arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Caféet är öppet för allmänheten. Se information om öppettider, adress och kontaktuppgifter. Länk till annan webbplats.

Connect

Connect Falköping är en mötesplats för människor med olika kulturella bakgrunder. Connects grannskapsvärdar arbetar för att skapa trivsel, trygghet och delaktighet genom goda möten och aktiviteter av många olika slag.

Vem du än är, vart du än kommer ifrån och vart du än ska - välkommen till Connect!

Connect har sin träffpunkt på Odengatan 24E i AMC:s lokaler, Collegium Park.

Öppettider

Våra öppettider är måndag - fredag kl. 09.00-17.00.

Vi erbjuder Connect direkt - följande värdar tar emot samtal på dessa språk

Saana Alhamid (Arabiska, Svenska)
sanaa.alhamid@falkoping.se
0722-19 04 90

Abdullahi Mohamud (Somaliska, Svenska)
abdullahi.b.mohamud@falkoping.se
0732-70 25 10

Hamed Chawshin (Kurdiska, Persiska, Dariska)
hamed.chawshin@falkoping.se
0732-70 25 06

Samverkan med Falköpingsborna

Verksamheten bygger på samverkan med Falköpingsborna och med olika aktörer. Vi arbetar för att ta till vara på intressen, kunnande och engagemang.

Har du någon idé som du vill förverkliga och som kan bidra till utveckling, trygghet och trivsel? Du kanske vill starta en aktivitet av något slag, komma i kontakt med människor med annan kulturell bakgrund än din egen eller bara göra en insats för dina medmänniskor? Vi har ett stort kontaktnät och kan hjälpa till med planering och genomförande.

Frågor om vår verksamhet kan ställas till någon av grannskapsvärdarna eller till verksamhetsledare Maria Lennartsson Kellett.

Tillsammans kan vi göra mycket för trivsel, trygghet och utveckling i vår kommun.

Tveka inte att använda våra språkresuser!

På Connect finns en stor språkresurs tillgänglig.

Nedan finns en lista över grannskapsvärdarnas telefonnummer och till vilka språkgrupper de är knutna.

Maria Lennartsson Kellett, verksamhetsledare
0515-88 71 68, maria.lennartssonkellett@falkoping.se

Ehab Bashier, grannskapsvärd
0766-96 77 56, ehab.bashier@falkoping.se
Ehab pratar: arabiska och svenska.

Saana Alhamid, grannskapsvärd
0722-19 04 90 Sanaa.alhamid@falkoping.se 
Saana pratar: arabiska och svenska

Abdullahi Mohamud, grannskapsvärd
0732-70 25 10 Abdullahi.b.mohamud@falkoping.se
Abdullahi pratar: somaliska och svenska

Hamed Chawshin, grannskapsvärd
0732-70 25 06 Hamed.chawshin@falkoping.se
Hamed pratar: kurdiska, persiska, dariska och svenska

Verksamheten tillhör Arbetsmarknadsenheten och är en del av Falköpings Kommuns arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Hunddagis Tassen

Verksamheten tillhör Arbetsmarknadsenheten och är en del av Falköpings Kommuns arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Se information om öppettider, adress och kontaktuppgifter. Länk till annan webbplats.

En Plattform för alla

EU flagga

En Plattform för alla är ett projekt som riktar sig till dig som bor i Falköpings kommun.

Projektet är finansierat av Europiska Social Fonden (ESF), som arbetar med kompetens- utveckling, sysselsättning- och integrationsåtgärder.

ESF arbetar på uppdrag från Arbetsmarknad- och Socialdepartementet.

Målgrupper som projektet riktar sig till är:

 • Åldersgruppen 15 – 54 år
 • Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
 • Är eller har varit sjukskriven och har behov av stöd för återgång i arbete
 • Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)
 • Långtidsarbetslösa ej anmälda på Arbetsförmedlingen
 • Nyanlända invandrare

Några av de insatser som projektet kan erbjuda är:

 • Arbetsförmågebedömning
 • Arbetsträning
 • Läs och skriv utredningar
 • Hjälp med CV och personligt brev
 • Praktik i kommunala verksamheter
 • Praktik i Näringslivet
 • Behovsanpassad utbildningsinsats

Syftet med projektet är att få en ökad insikt om vad som gäller inom arbetsmarknaden och ökad motivation för utbildningsinsatser.

Praktik

Kommunal praktik

Är du mellan 18-65 år och vill ut och testa hur det är att arbeta inom Falköpings kommun? Då kanske det är praktik du skall göra.

Praktiksamordnaren inom kommunal verksamhet har ett coachande uppdrag. Detta innebär att samordnaren är kontakten mellan plats och deltagare under hela praktikprocessen.

Syftet med praktiken är:

 • Praktik för personer med funktionshinder
 • Yrkespraktik-personer med yrkesinriktning
 • Intressepraktik-personer som har behov av en inblick i ett yrkesområde
 • Språkpraktik-personer i behov av språkträning eventuellt i kombination med SFI
 • Arbetsträning
 • Rehabilitering-arbetslivsinriktad

Utbildningsplatser, APL hanteras inte av Arbetsmarknadscenter.

För att du ska få göra praktik i kommunal verksamhet måste du vara folkbokförd i Falköpings kommun samt tala och förstå svenska.

Fr.o.m. 15 mars 2018 tas en avgift ut för kommunala praktikplatser vid ansökan från kompletterande aktör.

Ansvarig för kommunal praktik är Elin Ljung

Praktik inom näringslivet

Detta är huvudsakligen ett samverkansuppdrag mellan Arbetsförmedlingen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen i syfte för att ta fram praktikplatser inom näringslivet i Falköping. Metoden som används är matchning mellan arbetssökande och företag. Målgruppen är ungdomar från 16 år och uppåt. Coach från AME finns med under hela praktikprocessen, från start till slut.

Syftet med praktiken är:

 • Arbetsträning
 • Erfarenhet
 • Ökat självförtroende
 • Större socialt nätverk
 • Värdefulla referenser
 • Möjligheten att få ett jobb

Ansvarig för praktik inom näringslivet är Ahmed Itani

Språkutvecklande samverkan

Personer med utländsk bakgrund som studerar SFI på Lärcenter i Falköping har möjligheten att delta i språkpraktik för att utveckla sina kunskaper i svenska och lära känna den svenska arbetsmarknaden.

Ansvarig för praktik inom språkutvecklande samverkan är Gezim Bekteshi.

Lärcenters hemsida Länk till annan webbplats.

Feriepraktik

Falköpings kommun erbjuder feriepraktikplatser till ungdomar boende i kommunen och som går första eller andra året på gymnasiet.

Här kan du läsa mer om feriepraktik i Falköping

Studier

Hos Arbetsmarknadscenter finns möjlighet till studier. Studierna är till för dig som inte har fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Utifrån dina egna behov får du stöd att skaffa dig färdiga betyg, eller hjälp att slutföra kurser du behöver för vidareutbildning. Detta gör det lättare på arbetsmarknaden. Vilken hjälp som erbjuds beror på dina förutsättningar, behov och vilka mål du har med studierna.

Under studietiden läser du de vanliga ämneskurserna som erbjuds på Lärcenter, men har också regelbundna, individuella träffar med ansvarig pedagog från Arbetsmarknadscenter.

Vi kan erbjuda dig;

 • Studier
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Specialpedagog
 • Handledning i studier, studieteknik och studieplanering
 • Hitta tekniska hjälpmedel och appar

Möbellagret

Kommunens interna möbellager, tillhör Arbetsmarknadsenheten och är en del av Falköpings Kommuns arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Verkstaden

Verksamheten tillhör Arbetsmarknadsenheten och är en del av Falköpings Kommuns arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Vägen till jobb

Vägen till jobb är en kurs i arbetsmarknadskunskap. Här erbjuds bland annat hjälp med att skriva CV, företagsbesök, intervjuträning, föreläsningar om hållbar hälsa, studieinformation samt mycket mer.

Vägen till jobb kan se ut på många olika sätt för olika människor och vi finns för att handleda dig till att hitta just din väg! Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och individ- och familjeomsorgen.

Aktivitetsansvar - kommunens aktivitetsansvar KAA

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns till för ungdomar mellan 16-20 år som inte har påbörjat eller fullföljt ett gymnasieprogram.

För att omfattas av aktivitetsansvaret är ungdomen

 • 16 – 20 år
 • Folkbokförd i Falköpings kommun
 • Har fullgjort sin skolplikt
 • Ej påbörjat eller fullföljt nationellt gymnasieprogram.

Vårt uppdrag är att ta kontakt med de ungdomar som omfattas av ansvaret för att gemensamt göra en plan framåt och ge vägledning vidare i livet. I första hand vill vi stötta den unge till att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer men det kan också handla om att stötta kring kontakter med andra myndigheter, en praktikplats eller samtal.

Vill du boka en tid, veta mer eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig!

Kontakt

Besöksadresser:
Arbetsmarknadscenter, Odengatan 24 E, Falköping
Ållebergsgymnasiet, Fredriksbergsgatan 36, Falköping

Aktivitetsansvariga

Sofia Wallin
sofia.wallin@falkoping.se
0515-88 60 97

Sofia Hammarstrand
sofia.hammarstrand@falkoping.se
0515-88 60 83

Lärcenter

Hitta mening i livet det är väl egentligen en uppgift som alla människor borde försöka ta sig an.

På Lärcenter erbjuds du utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå. Det finns också flera yrkesutbildningar både på gymnasial nivå men också på yrkeshögskolenivå. Har du ett annant modersmål än svenska så finns SFI, utbildning i svenska för invandrare. På Lärcenter finns också särskild utbildning för vuxna.

Lärcenters hemsida