Sök till oss

Arbetsmarknadscenter arbetar med människor som behöver vägledning eller utredning av sin arbetsförmåga. Vårt mål är att så många som möjligt av dem vi möter ska hitta rätt väg till jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Till Arbetsmarknadscenter söker man med hjälp av sin handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen eller vården. Man kan också ansöka själv.