Sök till oss

Arbetsmarknadscenter har inga jobb till arbetssökande. Målet med verksamheten är att stödja människor som har behov av mer vägledning eller utredning kring arbetsförmåga. Det yttersta målet för verksamheten är att etablera personer på den öppna arbetsmarknaden.

Till Arbetsmarknadscenter söker man med hjälp av sin handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen eller vården. Man kan också ansöka själv.