Sök till oss

Arbetsmarknadscenter arbetar med människor som behöver vägledning eller utredning av sin arbetsförmåga. Vårt mål är att så många som möjligt av dem vi möter ska hitta rätt väg till jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Till Arbetsmarknadscenter söker du som har behov av extra stöd och vägledning. Ta alltid kontakt med Arbetsförmedlingen i första hand för att se om du har någon planering hos dem.

Sök här till Arbetsmarknadscenter Länk till annan webbplats.