Pågående projekt

En Plattform för alla

Arbetsmarknadscenter har beviljats medel till ett nytt projekt från och med 1 april 2020.

Projektet har en uppstartsfas under två månader. Mer information kommer att komma här.

För frågor gällande En Plattform för alla, kontakta:
Ahmad Itani, 0515-88 71 13, ahmad.itani@falkoping.se
Torgny Fahlgren, 0515- 88 71 36, torgny.fahlgren@falkoping.se