Pågående projekt

Plattformen

Ung Styrka - Matchar till jobb

Vänder sig till dig mellan 18-24 år som är redo för att starta praktik, utbildning och/ eller arbete.

Plattformen ska jobba för att fylla glappet mellan arbetsgivare och deltagare. Genom att "skräddarsy" företagsspecifika utbildningar till deltagaren utefter företagens behov av kompetens, kan rätt förutsättningar skapas för anställning

Genom samverkan med Falköpingsföretagen förbereds deltagaren med praktik och utbildning med målet att bli anställd. Vilken insats som erbjuds beror på deltagarens och de aktuella företagets mål, förutsättningar och behov. En handledare på Arbetsmarknadscenter följer deltagaren genom projektets gång.

För frågor gällande Plattformen, kontakta:
Ahmad Itani, 0515-88 71 13, ahmad.itani@falkoping.se
Torgny Fahlgren, 0515- 88 71 36, torgny.fahlgren@falkoping.se