Personal

Anna-Karin Andersson, pedagog

0515-88 71 06, 0705-51 73 81
anna-karin.andersson@edu.falkoping.se

 

 

Emma Björkman, praktiksamordnare

0515-88 71 40
emma.bjorkman@falkoping.se

 


Anna Christensson, studie- och yrkesvägledare

0515-88 71 29
anna.christensson@falkoping.se


 

Margareta Eriksson, samordnare bidragsanställningar

0515-88 71 77
margaretha.eriksson@falkoping.seVeronika Fogelberg, tjänstledig

0515-88 71 36
veronika.fogelberg@edu.falkoping.seTorgny Fahlgren, projektledare Plattformen

0515-88 71 36
torgny.fahlgren@falkoping.seAnna-Lena Hellberg, administratör

0515-88 71 32
anna-lena.hellberg@falkoping.seBirgitta Häger, handledare deltagare

0515-88 71 27
birgitta.hager@falkoping.se


 

Ahmad Itani, projektledare Plattformen

0515-88 71 13
ahmad.itani@falkoping.se

 

 

Christina Karlsson, samordnare arbetslagsledare

0515-88 71 39
christina.a.karlsson@falkoping.se

 

 

Ulrika Ljunggren, verksamhetsledare snicken, verkstan, bohaget och tassen

0515-88 71 18
ulrika.ljunggren@falkoping.se

 

Elin Ljung, projektledare MEET

0515-88 71 43
elin.ljung@falkoping.se


Peter Löfholm, verksamhetschef

0515-88 71 91
peter.lofholm@falkoping.se

 

 

Rolf Nilsson, arbetsledare snicken, verkstan, bohaget och tassen

0515-88 71 93
rolf.nilsson@falkoping.se

 

 

Lena Söderlund, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 81
lena.soderlund@falkoping.se

 

 

Sofia Wallin, kommunalt aktivitetsansvarig

0702-60 84 37
sofia.wallin@falkoping.se

 

 

Agneta Zetterlund, handledare deltagare

0515-88 70 95, 0706-79 79 24
agneta.zetterlund@falkoping.se

 

 

Emelie Öhgren, handledare deltagare

0515-88 71 69
emelie.ohgren@falkoping.se