Personal

Anna-Karin Andersson
Emma Björkman

Emma Björkman, praktiksamordnare
Tjänstledig

Anna Christensson

Anna Christensson, studie- och yrkesvägledare
0515-88 71 29
anna.christensson@falkoping.se

Margareta Eriksson

Margareta Eriksson, samordnare bidragsanställningar
0515-88 71 77
margaretha.eriksson@falkoping.se

Torgny Fahlgren

Torgny Fahlgren, projektledare Plattformen
0515-88 71 36
torgny.fahlgren@falkoping.se

Anna-Lena Hellberg

Anna-Lena Hellberg, administratör
0515-88 71 32
anna-lena.hellberg@falkoping.se

Birgitta Häger

Birgitta Häger, handledare deltagare
0515-88 71 27
birgitta.hager@falkoping.se

Ahmad Itani

Ahmad Itani, projektledare Plattformen
0515-88 71 13
ahmad.itani@falkoping.se

Christina Karlsson

Christina Karlsson, samordnare arbetslagsledare
0515-88 71 39
christina.a.karlsson@falkoping.se

Suzanne Karlsson
0515-88 71 89
suzanne.karlsson@falkoping.se

Åsa Karlsson

Åsa Karlsson, verksamhetsledare Connect
0515-88 71 68
asa.karlsson@falkoping.se

Ulrika Ljunggren

Ulrika Ljunggren, verksamhetsledare snicken, verkstan, bohaget och tassen
0515-88 71 18
ulrika.ljunggren@falkoping.se

Elin Ljung

Elin Ljung, MEET
0515-88 71 43
elin.ljung@falkoping.se

Peter Löfholm

Peter Löfholm, verksamhetschef
0515-88 71 91
peter.lofholm@falkoping.se

Rolf Nilsson

Rolf Nilsson, arbetsledare snicken, verkstan, bohaget
0515-88 71 93
rolf.nilsson@falkoping.se

Helene Persson

Heléne Persson, arbetsterapeut
0515-88 71 67
helene.a.persson@falkoping.se

Fredrik Staberg
Lena Söderlund

Lena Söderlund, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 81
lena.soderlund@falkoping.se

Sofia Wallin

Sofia Wallin, kommunalt aktivitetsansvarig
0702-60 84 37
sofia.wallin@falkoping.se

Ulrika Zettervall, arbetsmarknadskonsulent
0515-88 71 41
ulrika.zettervall@falkoping.se

Emelie Öhgren

Emelie Öhgren, handledare deltagare
0515-88 71 69
emelie.ohgren@falkoping.se