Som deltagare hos oss

Verksamheten arbetar med att klargöra och stärka möjligheten för dig att närma dig ett arbete/ studier eller praktik

I verksamheten finns möjligheten att genomföra arbetsförmågebedömningar/ utredningar, som klargör vilken arbetsförmåga du har och vilken riktning som är aktuell för dig. Det finns enklare datoruppgifter, montering, sortering (Second hand), café och verkstad med flera. Vilken insats som passar bäst för dig kommer att utredas i samband med ditt deltagande. Arbetsträning och praktik finns inom kommunal verksamhet och inom näringslivet.

Ett deltagande hos Arbetsmarknadscenter bygger på samverkan med de kontakter du har eller som etableras under tiden du är hos oss. Ansökan hittar du under fliken Sök till oss.

Du ansöker till En väg in själv eller tillsammans med din handläggare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, socialförvaltningen och Falköpings kommun.

Förutsättningar för deltagande:

  • Arbetsmarknadscenter vänder sig till dig mellan 18-64 år som är i behov av insatser och stöd för att närma dig arbete/ studier eller praktik.
  • Syftet är att du ska stärka dina möjligheter att ta dig till arbete, studier och/ eller praktik.
  • Du behöver vara motiverad att delta. Detta innebär att du kan ansvara för egen planering, avstämningar, samtal samt att efter bästa förmåga genomföra arbetsuppgifter som planeras.
  • Du får inte vara inne i ett aktivt missbruk. Alkohol- och/eller drogpåverkan under deltagande medför avslut.
  • Du behöver ha ett tryggat boende samt kunna ta dig till verksamheten.
  • Du ska kunna förstå och göra dig förstådd på svenska språket.

På Arbetsmarknadscenter arbetar samordnare, pedagog, arbetsterapeut, arbetscoacher, arbetspsykolog, Kommunalt aktivitetsansvarig, studie- och yrkesvägledare och praktiksamordnare i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och socialtjänsten.