Vindängens förskola

Vindängens förskola är Falköpings största förskola. Förskolan är belägen i Falköpings södra kant på Vilhelmsroområdet. Vi är förskolan med en kreativ miljö som ger livsmod och framtidstro.

Förskolan har sex avdelningar

Fröjden och Glädjen är två avdelningar för de yngsta barnen.
Lyckan är en mellanavdelning.
Gläntan och Dungen är avdelningar för de lite äldre barnen.
Nejden är avdelningen för de största barnen.