Falköping kommunen

Vartofta förskola

Vartofta enhets vision

"Genom nyfikenhet och lust att lära utvecklar vi morgondagens medborgare".

Vartofta förskola ligger cirka en mil utanför Falköping i Vartofta gamla skola. Förskolan har nära till fina skogs- och markområden. Den ligger mitt i Vartofta och är en levande del av samhället där närheten till bl a bibliotek, skola, fotbollsplan, lekplats och lantbruksbygden är en naturlig del av vardagen.

Vartofta förskola har fyra avdelningar:

  • RÖD   - en yngrebarnsavdelning
  • GUL    - en yngrebarnsavdelning
  • BLÅ    - en mellanbarnsavdelning
  • GRÖN - en äldrebarnsavdelning

Förskolans läroplan


I förskolan har vi mål att sträva mot. Målen står i Förskolans läroplan, Lpfö 98/10 som riksdagen har fastställt. Denna läroplan gäller för alla förskolor i hela landet. Från 1 juli 2010 är förskolan en egen skolform. Arbetet med läroplanen genomsyrar hela verksamheten dagligen.

Kvalitetsarbete


2014/2015 kommer vi att lägga stor vikt på arbetet med vår Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling samt visionen, som kommunen fastställt, att  "Alla ska lyckas". Vartofta enhet har valt profilinriktning Hälsa, där vikten i år kommer att ligga på den fysiska hälsan.

I Förskolebilden, som vi redovisar vid läsårets slut, dokumenterar vi utvalda delar av vår verksamhet och hur den bidrar till barnens utveckling och lärande. Den är en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete.

Gemensamt projekt för hela förskolan under läsåret kommer att vara "Vatten". Det kommer att ta sig uttryck i många olika former.

Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt

Vartofta Förskola

Adress
Ållebergsvägen 22  
521 75 Vartofta  
Box 20
vartoftaforskola@edu.falkoping.se

Förskolechef/Bitr rektor

Förskolechef
Ami Millqvist
ami.millqvist@falkoping.se
0515-88 59 02

Barnomsorgskontor
0515-88 56 00

Avd Blå
0515 - 88 66 25
   
Avd Röd
0515 - 88 66 26
     
Avd Gul
0515 - 88 66 27
     
Avd Grön
0515 - 88 66 28
    
Arbetsrum
0515 - 88 66 29
    
Kostenheten Kök
0515 - 88 66 30

Skoladministratör
Jenny Andersson
0515 - 88 65 20
jenny.andersson@falkoping.se

Rektor enhet Vartofta
Yvonne Hagle
0515-88 65 21
yvonne.hagle@falkoping.se

  

Politisk information från Barn- och utbildningsnämnden
E-service Barnomsorg

"WEBBO" Barnomsorg på webben

Blanketter barnomsorg och skola
Tyck om Falköping! Lämna gärna synpunkter och klagomål!
Broschyr skola och barnomsorg
Likabehandlingsplan
Kvalitetsarbete förskolan
Sidansvarig: Karin Pryssander
Senast ändrad: 2015-05-20
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt