Falköping kommunen

Vartofta förskola

Vartofta enhets vision

"Genom nyfikenhet och lust att lära utvecklar vi morgondagens medborgare".

Vartofta förskola ligger cirka en mil utanför Falköping i Vartofta gamla skola. Förskolan har nära till fina skogs- och markområden. Den ligger mitt i Vartofta och är en levande del av samhället där närheten till bl a bibliotek, butik, skola och lantbruksbygden är en naturlig del av vardagen.

Vartofta förskola har fyra avdelningar:

  • RÖD   - en yngrebarnsavdelning
  • GUL    - en yngrebarnsavdelning
  • BLÅ    - en mellanbarnsavdelning
  • GRÖN - en äldrebarnsavdelning

Förskolans läroplan


I förskolan har vi mål att sträva mot. Målen står i Förskolans läroplan, Lpfö 98/10 som riksdagen har fastställt. Denna läroplan gäller för alla förskolor i hela landet. Från 1 juli 2010 är förskolan en egen skolform. Arbetet med läroplanen genomsyrar hela verksamheten dagligen.

Kvalitetsarbete


På Vartofta Förskola arbetar vi med olika slags kvalitetsarbeten.
I vår

verksamhetsportfolio

  dokumenterar vi utvalda delar av vår verksamhet och hur den bidrar till barnens utveckling och lärande. Den är en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete.
2013/2014 kommer under normer och värden läggas stor vikt på arbetet med vår Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling och under utveckling och lärande har vi valt att jobba djupare med matematik, teknik och naturvetenskap (MaTaNa).
Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt
Vartofta Förskola

Adress
Ållebergsvägen 22  
521 75 Vartofta  
Box 20
vartoftaforskola@edu.falkoping.se

Förskolechef/Bitr rektor
Ylva Holmén
0515-88 65 22
ylva.holmen@edu.falkoping.se  

Avd Blå
0515 - 88 66 25
   
Avd Röd
0515 - 88 66 26
     
Avd Gul
0515 - 88 66 27
     
Avd Grön
0515 - 88 66 28
    
Arbetsrum
0515 - 88 66 29
    
Kostenheten Kök
0515 - 88 66 30

Adm Barnomsorg  
Jenny Andersson
0515 - 88 65 20
jenny.andersson@falkoping.se

Rektor enhet Vartofta
Yvonne Hagle
0515-88 65 21
yvonne.hagle@falkoping.se

  

Politisk information från Barn- och utbildningsnämnden
Dexter - inloggning
E-service Barnomsorg
Blanketter barnomsorg och skola
Tyck om Falköping! Lämna gärna synpunkter och klagomål!
Broschyr skola och barnomsorg
Likabehandlingsplan
Kvalitetsarbete förskolan
Sidansvarig: Karin Pryssander
Senast ändrad: 2014-05-19
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt