Mössebergsskolan

Mössebergsskolan - Den hoppfulla skolan

Mössebergsskolan är den "hoppfulla skolan" som ger elever framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla, social kompetens och hälsa. Detta skapar vi tillsammans med elever, kompetent personal och engagerade föräldrar i en miljö som stimulerar till lek och lärande.

Skolan erbjuder en god miljö för utveckling och lärande. Vi strävar efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Vi vill att varje barn ska få rätt att utvecklas, känna växandets glädje och erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Detta lägger grunden till en framtidstro. Klicka dig vidare i vänsterspalten där vi erbjuder, dig som besökare, mer information om skolan, personal, klasser, fritidshem, MöFF m.m. Allt som är aktuellt på Mössebergsskolan just nu, hittar du här nedan.

​Att skriva till läsning - ASL

Läsåret 2015-2016 arbetar alla våra elever i årskurs 1 med ASL som betyder "Att skriva sig till läsning". Titta gärna på nedanstående film så får ni en inblick i hur man arbetar.