Kyrkerörsskolan

Sjukanmälan      0515-869 51 före 8.30.

V. 43

 

Måndag

Författarbesök år 8      Studiehjälp 15.40-16.20

Tisdag


Onsdag

Studiehjälp 15.40-16.20.

Torsdag


Fredag


V.44

Höstlov/läslov, eleverna lediga

Måndag


Tisdag


Onsdag 


Torsdag


FredagInformation

Nyrenoverade duschar
V. 40 är det äntligen dags att börja använda vår idrottssal och inviga skolans nyrenoverade duschar.

Trivsel och en trygg skolmiljö
För att alla elever och personal på skolan skall få en trygg och trivsam arbetsmiljö vill vi att alla  följer några enkla förhållningsregler när det gäller användandet av Internet och
sociala medier på Ipads och mobiltelefoner:

  • Vi fotograferar eller filmar inte varandra på skolan för att sprida vidare med t.ex. Periscope eller Snapchat.
  • Vi kränker inte varandra, vare sig på nätet eller i tal till varandra.

Cyklar
Alla cyklar ska parkeras på cykelparkering.

Frånvaro
På grund av nya regler vad gäller både anmäld och oanmäld frånvaro kommer hemmen kontaktas av mentor eller skolsköterska i större omfattning än tidigare.

Ogiltig frånvaro:
All ogiltig frånvaro kommer att noteras i terminsbetygen. Detta gäller också sen ankomst.

Studiehjälp
Mån och ons kl. 15.40-16.20 erbjuds studiehjälp till alla klasser.
Här kan eleven få extra hjälp av lärare med skolarbete/läxor. 

Värdesaker
Mobiltelefoner och andra värdesaker får medföras till skolan på egen risk. För att få en bra studiemiljö kommer läraren att samla in mobiltelefoner som tas med till lektionen och sedan dela ut dem om de ska användas under lektionen. Inlämnade mobiltelefonerna delas sedan ut efter lektionens slut.
Mobiltelefonen bör därför låsas in i elevskåpet innan lektion.