Kyrkerörsskolan

Sjukanmälan      0515-869 51 före 8.30.

V.

 

Måndag


Tisdag


Onsdag


Torsdag


Fredag


V. 24


Måndag

Studiehjälp 14:50-15:30 och 15:40-16:20

Tisdag

                     

Onsdag

Mentorsdag 9-14

Torsdag

Årskursdag år 6-8, 8:30-11

Fredag

Skolavslutning 9-10 aulan
Föräldrar till elever i år 9 hälsas välkomna till aulan.

 

Information

Love and Hope
Vi har i år valt att arbeta för coh stödja organsiationen Love and Hope. Love and Hope är en organisation som arbetar för att avskaffa barnsexhandel. Tisdagen den 16/5 fick alla klasser information i aulan av Martin som jobbar för Love and Hope. Onsdagen v. 22, den 31/5, ska elverna genomföra ett dagsverke för att samla in pengar till detta. Prata med din mentor om du behöver hjälp.

Studiehjälp
Mån  kl.14.50-15.30 och kl.15.40-16.20 samt onsdag kl.14.35-15.15 och kl.15.40-16.20 erbjuds studiehjälp till alla klasser.
Här kan eleven få extra hjälp av lärare med skolarbete/läxor. .

Trivsel och en trygg skolmiljö

För att alla elever och personal på skolan skall få en trygg och trivsam arbetsmiljö vill vi att alla  följer några enkla förhållningsregler när det gäller användandet av Internet och
sociala medier på Ipads och mobiltelefoner:

  • Vi fotograferar eller filmar inte varandra på skolan för att sprida vidare med t.ex. Periscope eller Snapchat.
  • Vi kränker inte varandra, vare sig på nätet eller i tal till varandra.

Cyklar
Alla cyklar ska parkeras på cykelparkering.

Frånvaro
På grund av nya regler vad gäller både anmäld och oanmäld frånvaro kommer hemmen kontaktas av mentor eller skolsköterska i större omfattning än tidigare.

Ogiltig frånvaro:
All ogiltig frånvaro kommer att noteras i terminsbetygen. Detta gäller också sen ankomst.

Värdesaker
Mobiltelefoner och andra värdesaker får medföras till skolan på egen risk. För att få en bra studiemiljö kommer läraren att samla in mobiltelefoner som tas med till lektionen och sedan dela ut dem om de ska användas under lektionen. Inlämnade mobiltelefonerna delas sedan ut efter lektionens slut.
Mobiltelefonen bör därför låsas in i elevskåpet innan lektion. 

Aktuellt

Det finns inga nyheter att visa