Kyrkerörsskolan

Sjukanmälan      0515-869 51 före 8.30.

Kyrkerörsskolans enkät maj 2016
http://www.falkoping.se/kyrkankat16länk till annan webbplats

V. 21

 

Måndag

HKFK-dag - Operation dagsverke

Tisdag

Orientering, åk 6 på fm, åk 7 på em.
Extrainsatt info-möte om datorer till hösten för åk 6, kl. 18 i Centralskolan matsal.

Onsdag

Studiehjälp 15:40-16:20, 300-korridoren.

Torsdag

 

Fredag


V. 22


Måndag

Studiehjälp 15:40-16:20, 300-korridoren.

Tisdag


Onsdag

Studiehjälp 15:40-16:20, 300-korridoren.

Torsdag

Åk 9: Spexfoto

Fredag

I-Pads och laddare ska vara inlämnade

 

Information

Skolavslutning 10 juni kl. 9.00 i aulan.
Föräldrar till elever i åk 9 är välkomna att delta.
Avslutningen tar ca 1 h och därefter delas betygen ut klassvis i resp. klassrum.

Trivsel och en trygg skolmiljö
För att alla elever och personal på skolan skall få en trygg och trivsam arbetsmiljö vill vi att alla  följer några enkla förhållningsregler när det gäller användandet av Internet och
sociala medier på Ipads och mobiltelefoner:

  • Vi fotograferar eller filmar inte varandra på skolan för att sprida vidare med t.ex. Periscope eller Snapchat.
  • Vi kränker inte varandra, vare sig på nätet eller i tal till varandra.

Cyklar
Alla cyklar ska parkeras på cykelparkering.

Frånvaro
På grund av nya regler vad gäller både anmäld och oanmäld frånvaro kommer hemmen kontaktas av mentor eller skolsköterska i större omfattning än tidigare.

Ogiltig frånvaro:
All ogiltig frånvaro kommer att noteras i terminsbetygen. Detta gäller också sen ankomst.

Studiehjälp
Mån och ons kl. 15.40-16.20 erbjuds studiehjälp till alla klasser.
Här kan eleven få extra hjälp av lärare med skolarbete/läxor. 

Värdesaker
Mobiltelefoner och andra värdesaker får medföras till skolan på egen risk. För att få en bra studiemiljö kommer läraren att samla in mobiltelefoner som tas med till lektionen och sedan dela ut dem om de ska användas under lektionen. Inlämnade mobiltelefonerna delas sedan ut efter lektionens slut.
Mobiltelefonen bör därför låsas in i elevskåpet innan lektion.