Kyrkerörsskolan

Sjukanmälan      0515-869 51 före 8.30.

V. 34

 

Måndag

Skolstart med samling i aulan. Åk 6 kl. 8-13, åk 7-9 kl 9-14.

Tisdag

Läsning enligt schema

Onsdag


Torsdag


Fredag


V. 35


Måndag


Tisdag

Föräldramöte åk 6 kl.18-20. Samling i aulan.     

Onsdag


Torsdag


Fredag

.

 

Information

Studieverkstad från v. 37
Mån  kl. 14.30-15.10 och kl.15.30-16.10 samt onsdag kl.kl.15.40-16.20 erbjuds eleverna extra hjälp av lärare med skolarbete/läxor i vår studieverkstad.

Trivsel och en trygg skolmiljö
För att alla elever och personal på skolan skall få en trygg och trivsam arbetsmiljö vill vi att alla  följer några enkla förhållningsregler när det gäller användandet av Internet och
sociala medier på Ipads och mobiltelefoner:

  • Vi fotograferar eller filmar inte varandra på skolan för att sprida vidare med t.ex. Periscope eller Snapchat.
  • Vi kränker inte varandra, vare sig på nätet eller i tal till varandra.

Cyklar
Alla cyklar ska parkeras på cykelparkering.

Frånvaro
På grund av nya regler vad gäller både anmäld och oanmäld frånvaro kommer hemmen kontaktas av mentor eller skolsköterska i större omfattning än tidigare.

Ogiltig frånvaro:
All ogiltig frånvaro kommer att noteras i terminsbetygen. Detta gäller också sen ankomst.

Värdesaker
Mobiltelefoner och andra värdesaker får medföras till skolan på egen risk. För att få en bra studiemiljö kommer läraren att samla in mobiltelefoner som tas med till lektionen och sedan dela ut dem om de ska användas under lektionen. Inlämnade mobiltelefonerna delas sedan ut efter lektionens slut.
Mobiltelefonen bör därför låsas in i elevskåpet innan lektion. 

Aktuellt

Det finns inga nyheter att visa