Falköping kommunen

Start och Stegvis


Program för utveckling av barns sociala kompetenser.

Startlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-Livskunskap för de minsta


Materialet Start riktar sig till de yngre barnen. Känslor, anknytning och samspel.

KÄNSLA- Att kunna förstå känslospråket är en grund för att kunna förstå sig själv och för att kunna utveckla empati. Vi behöver kunna förstå våra egna känslor för att kunna förstå andra människor.
ANKNYTNING-Föräldern/pedagogens samspel skall utgöra den trygga basen för barnet.
SAMSPEL- I samspel med vuxna och andra barn utvecklar vi förmågan att lösa problem.

StegVislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Socialt och emotionellt lärande för barn i åldrarna 4-6 år


Med materialet StegVis utvecklas barnens sociala och känslomässiga färdigheter, vilket stärker deras självkänsla och uppmuntrar barn att arbeta för ökad gemensam trivsel. Stegvismaterialet förebygger även mobbing och våld.

Genom EMPATI- upptäcka och förstå egna känslor och att kunna avläsa andras känslor.
IMPULSKONTROLL OCH PROBLEMLÖSNING- att stanna upp och tänka sig för och välja den bästa lösningen efter att ha definierat problemet och värderat möjliga lösningar.
SJÄLVKONTROLL- att hantera ilska och förebygga och förhindra aggressivt beteende och använda tekniker för att kunna möta provocerande situationer på ett lugnt sätt.

Tipsa andra genom att skicka till:
Sidansvarig: Karin Johansson
Senast ändrad: 2015-08-24
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt