Odensbergsskolan


Vår vision

Vi lär tillsammans med hjärna och hjärta

Barn och elever från enhet Floby och Odensberg ska

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga

 

 

Odensbergs skola

Skolan är en enparallellig skola för år F-6 med ca 140 elever.
Förskoleklass och fritidshem är integrerade med skolan såväl i lokaler som verksamhet.

Intressanta pedagogiska inriktningar i skolan är bl.a. internationalisering, ett projekt med en skola i Kenya där vänskoleutbyte är viktiga delar.

Skolan har en härlig utemiljö med stora grönytor. I närmiljön finns skog och natur som inbjuder till friluftsliv och studier utomhus.
En samlingssal - bibliotek - finns att tillgå för ortens aktiviteter.

Nya rutiner kring frånvaro

Sjukanmälan görs som tidigare på nummer 0515-869 51.

Detta ska göras innan kl 12:00 varje skoldag barnet är sjukt.

Vi har dock fått nya rutiner kring frånvaroregistrering. För att snabbt meddela hemmet att barnet inte dykt upp i skolan kommer vi att rapportera i Skola24 senast 15min in på första lektionen.

De elever som då är frånvarande och vi ej vet anledning till kommer rapporteras som ogiltig frånvaro.

Ni föräldrar får då direkt meddelande om att barnet ej dykt upp i skolan. När vi sedan får möjlighet kontaktar vi hemmet för att kontrollera anledning till frånvaron. Vi har i efterhand möjlighet att justera "ogiltig frånvaro" till annan anledning när vi vet den. Så om möjligt är det bra om sjukanmälan görs innan 8:30.