Odensbergsskolan

Vår vision

Vi lär tillsammans med hjärna och hjärta

Barn och elever från enhet Floby och Odensberg ska

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga

Kvarglömda kläder

Det ligger mycket kvarglömda kläder i kistan vid matsalen. Gå (gärna) dit och titta om det är något som är ert. Kanske är det där den borttappade tröjan, strumpan, jackan, skon  ligger!

Fredag den 23 oktober (v43) tömmer vi lådan och skickar kläderna till behövande.


Välkomna på föräldramöte!

Onsdag den 23 september är ni välkomna till Odensbergskolan på föräldramöte.

17.45-18.30 klasserna 3,4 och 6 (klassrummet)

18.30-19.00 Rektor Mikael Olsson har ordet och därefter föräldraföreningen (samlas i bibloteket)

19.00-19.45 klasserna 1,2, 5 (klassrummet)

Årskurs 3,4 och 6 börjar i sina respektive klassrum där kommer ni att få information från pedagogerna på skolan. Efter det går alla till biblioteket för gemensam infomation.

Årskurs 1,2 och 5 börjar kl 18.30 i biblioteket och går sedan vidare till klassrummen.

Är det något speciellt som ni vill diskutera/ha information om får ni gärna maila den pedagog det berör. Vår mailadresser finns på hemsidan.

Välkomna!


Information om lunch


Från och med vecka 8, serveras endast en maträtt i Odensbergsskolans matsal, under ungefär 2 månader.

Detta har vi beslutat att pröva då framför allt de äldre eleverna upplever att de inte ha haft någon valmöjlighet då den ena alternativrätten tog slut och då upplevde man att det inte fanns någon mat. Nu provar vi så här för att se om upplevelsen ändras. Efter prövotiden diskuterar eleverna i sina grupper och på elevrådet om det ska serveras en eller två rätter i fortsättningen.

Bulletin är en sida på enhet Floby/Odensberg där du får information om aktuella händelser på skolorna.

Se rubrik "Bulletin"

Odensbergs skola

Skolan är en enparallellig skola för år F-6 med ca 140 elever.
Förskoleklass och fritidshem är integrerade

med skolan såväl i lokaler som verksamhet.

Intressanta pedagogiska inriktningar i skolan är bl.a. internationalisering, ett projekt med en skola i Kenya där vänskoleutbyte är viktiga delar.

Skolan har en härlig utemiljö med stora grönytor. I närmiljön finns skog och natur som inbjuder till friluftsliv och studier utomhus.
En samlingssal - bibliotek - finns att tillgå för ortens aktiviteter.

 

Nya rutiner kring frånvaro

Sjukanmälan görs som tidigare på nummer 0515-869 51.

Detta ska göras innan kl 12:00 varje skoldag barnet är sjukt.

Vi har dock fått nya rutiner kring frånvaroregistrering. För att snabbt meddela hemmet att barnet inte dykt upp i skolan kommer vi att rapportera i Skola24 senast 15min in på första lektionen.

De elever som då är frånvarande och vi ej vet anledning till kommer rapporteras som ogiltig frånvaro.

Ni föräldrar får då direkt meddelande om att barnet ej dykt upp i skolan. När vi sedan får möjlighet kontaktar vi hemmet för att kontrollera anledning till frånvaron. Vi har i efterhand möjlighet att justera "ogiltig frånvaro" till annan anledning när vi vet den. Så om möjligt är det bra om sjukanmälan görs innan 8:30.