Falköping kommunen

Odensbergsskolan

Vår vision

Vi lär tillsammans med hjärna och hjärta

Barn och elever från enhet Floby och Odensberg ska

           - vara rustade för framtiden
           - ha goda kunskaper
           - känna tilltro till sin egen förmåga

Bulletin är en sida på enhet Floby/Odensberg där du får information om aktuella händelser på skolorna.

Se rubrik "Bulletin"Odensbergs skola

Skolan är en enparallellig skola för år F-6 med ca 140 elever.
Förskoleklass och fritidshem är integrerade

med skolan såväl i lokaler som verksamhet.

Intressanta pedagogiska inriktningar i skolan är bl.a. internationalisering, ett projekt med en skola i Kenya där vänskoleutbyte är viktiga delar.

Skolan har en härlig utemiljö med stora grönytor. I närmiljön finns skog och natur som inbjuder till friluftsliv och studier utomhus.
En samlingssal - bibliotek - finns att tillgå för ortens aktiviteter.

 

Minimera
NYHET
Nya rutiner kring frånvaro:
Sjukanmälan görs som tidigare på nummer 0515-86951. Detta ska göras innan 12:00 varje skoldag barnet är sjukt. Vi har dock fått nya rutiner kring frånvaroregistrering. För att snabbt meddela hemmet att barnet inte dykt upp i skolan kommer vi att rapportera i Skola24 senast 15min in på första lektionen. De elever som då är frånvarande och vi ej vet anledning till kommer rapporteras som ogiltig frånvaro. Ni föräldrar får då direkt meddelande om att barnet ej dykt upp i skolan. När vi sedan får möjlighet kontaktar vi hemmet för att kontrollera anledning till frånvaron. Vi har i efterhand möjlighet att justera "ogiltig frånvaro" till annan anledning när vi vet den. Så om möjligt är det bra om sjukanmälan görs innan 8:30.
AKTUELLT
Det finns inga artiklar att visa
Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt

Floby skola
Parkgatan 29
521 51 Floby
     
Rektor med ansvar för Floby skola, Odensbergsskolan och fritidshemmen
Carina Milton-Persson
Telefon: 0515- 88 65 66

Bitr rektor
Ulf Svensson
Telefon: 0515- 88 65 67

Förskolechef/Bitr rektor med ansvar för Kråketorp och Floby förskola
Helena Jonsson
Telefon: 0515- 88 65 68

Skolassistent/barnomsorgsadm.
Eva Fahlqvist   
Telefon: 0515-88 65 65

Elevhälsokonsulent                  Mikael Bäckström                               Telefon: 073-280 26 50

SYV
Anna Sandén
Telefon: 0515- 88 62 98

Sjukanmälan
0515-869 51

Sidansvarig: Malin Fallgren
Senast ändrad: 2015-01-29
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt