Falköping kommunen

FLOBY SKOLA


Vår vision

Vi lär tillsammans med hjärna och hjärta

Barn och elever från enhet Floby och Odensberg ska

           - vara rustade för framtiden
           - ha goda kunskaper
           - känna tilltro till sin egen förmåga

BULLETIN v 4

Information från rektor


Många vikarier:

Det är tyvärr svårt att rekrytera behörig personal till skolorna i Falköpings kommun vilket vi har märkt av på Floby skola. Vi får inte tillsvidareanställa personal som inte har rätt utbildning till tjänsten.

Vi försöker så långt det är möjligt att boka vikarier som är kända för eleverna. Detta sker igenom kommunens vikariepool. Under decembermånad hade de inga vikarier tillgängliga vissa dagar på grund av hög sjukfrånvaro i kommunen. Detta är olyckligt men tyvärr inte något vi kan göra något åt. Vi annonserar vidare tjänsterna tills vi får tag på utbildad personal.

Anledningen till att vi behöver lärare är för att vi utökat antal lärartjänster pga ökat elevantal, lärare som ska vara föräldralediga, sjukskrivning och två lärare som av privata skäl kommer byta skola eller kommun.


Detta händer i verksamheten


Information om ändring av målpass 7-9.

Anledningen till att eleverna nu ska läsa ämnen i olika grupper på målpassen är för att de ska få hjälp av ämneslärarna.

Målpass är tid tagen från alla ämnen i timplanen och är alltså vanlig undervisning, men där vi som skola kan göra individuella lösningar för elever att nå de kunskapsmål som finns. Det är inte meningen att man ska ha läxläsning eller provläsningstid utan det ska vara UNDERVISNING!

Vid utvecklingssamtal så ska man sätta upp individuella mål relaterade till ämneskunskaper och det styr sedan i vilka grupper som man kommer placeras för att få hjälp att nå de individuella målen.

Lärarna gör iordning nya grupper var 5:e vecka på konferens utifrån elevernas behov att nå kunskapsmålen.Vi har påbörjat förberedelser med de elever i år 7 som kommer åka till Kenya oktober 2016.


x


En bra beskrivning om hur det nya betygssystemet fungerar!

Betyg - Så funkar detlänk till annan webbplats

Floby skola

Floby skola är en en- och tvåparallellig år F-9 skola med sammanlagt ca 340 elever.
                  
På skolområdet finns sporthall, utomhusbassäng, fotbolls- och tennisplaner, isbana samt en stor samlingslokal - aulan.
                
Närheten till fritidsområdet Hasselbackarna ger en naturskön omgivning.
                            
Intressanta pedagogiska inriktningar i skolan är bl.a. internationalisering, ett projekt med en skola i Kenya där vänskoleutbyte är viktiga delar.

Lägerskolor och gemensamma kulturaktiviteter för personal och elever betonar samverkan och samhörighet på skolan.
                      
Floby skolas fritidshem är integrerat med skolan såväl i lokaler som verksamhet.


länk till Aftonbladet

Prenumeration

Du kan nu prenumerera på Veckonytt och Provtavlan häröppnas i nytt fönster

AKTUELLT
Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt

Floby skola
Parkgatan 29
521 51 Floby     
   
Rektor med ansvar Floby F-9, Odensbergsskolan och fritidshemmen
Carina Milton Persson
Telefon: 0515- 88 65 66

Bitr rektor
Ulf Svensson
Telefon: 0515-88 65 67

Förskolechef /Bitr rektor med ansvar för Floby förskola och Kråketorp
Helena Jonsson
Telefon: 0515- 88 65 68
    
Skoladministratör
Eva Fahlqvist   
Telefon: 0515-88 65 65
     
Elevhälsokonsulenter                  Mikael Bäckström                        Patrik Sedig                             Telefon: 073-280 26 50  

  
SYV
Anna Sandén
Telefon: 0515- 88 62 98

Sjukanmälan
0515-869 51

Kvalitetsarbete grundskolan
Likabehandlingsplan
Sidansvarig: Carina Milton persson
Senast ändrad: 2015-01-22
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt