Folder Likabehandling

"Vi ska ha en skola präglad av trygghet, glädje, respekt och lika värden."

Alla skolor har enligt lag en skyldighet att förebygga otrygghet, kränkningar och diskrimineringar. Vi ska se till att alla elever har en trygg skol- och fritidsmiljö där respekten för allas lika värde respekteras.

Du kan läsa mer om vad likabehandling innebär, vilket arbete som sker på skolan och vad du som förälder kan göra m.m.PDF